น้ำมันพุ่งกระทบขนส่ง ขอจดธุรกิจใหม่ทะลัก

21May

น้ำมันพุ่งกระทบขนส่ง ขอจดธุรกิจใหม่ทะลัก

                       นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศ (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในกรณีที่ราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จนล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 77 เหรียญสหรัฐต่อ บาร์เรล ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงจนใกล้จะ 30 บาทต่อลิตร ซึ่งในฐานะภาคเอกชนยังเป็นกังวลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมโล จิสติกส์ในประเทศที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมัน แต่ปัจจุบันยังไม่ ถึงจุดที่อันตราย ซึ่งทาง ส.อ.ท. จะติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยที่ควบ คุมไม่ได้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศคู่แข่งก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน ด้านเอกชนเองก็ต้องบริหารการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และเตรียมพร้อมหากราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ปัจจุบันกลไกการดูแลของภาครัฐก็ถือเป็นการช่วยเหลือที่ดีอยู่ ขณะที่หากจะไปเรียกร้องเพิ่มเติมอาจจะถูกมองว่าภาคเอกชนไม่ดิ้นรนด้วยตนเอง มัวแต่รอรับสิทธิพิเศษจากรัฐบาลที่อาจจะเกินหน้าภาคอื่นๆ
                       นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือน เม.ย.2561 มีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะ เบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,120 ราย เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.2560 ที่มีการจดทะเบียนจำนวน 4,783 ราย แต่ลดลง 24% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค.2561 ที่มีการจดทะเบียน 6,728 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 3.63 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% เทียบกับ เม.ย.2560 และเพิ่มขึ้น 44% เทียบกับเดือน มี.ค.2561 ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการมีจำนวน 795 ราย ลดลง 9% เทียบกับ เม.ย.2560 ที่มีจำนวน 878 ราย และลดลง 14% เทียบกับ มี.ค.2561 ที่มีจำนวนเลิกกิจการ 928 ราย.

ที่มา : www.oie.go.th