การส่งออกอุตสาหกรรม ไทยไปสู่ประเทศจีน โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ

14Aug

การส่งออกอุตสาหกรรม ไทยไปสู่ประเทศจีน โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ

                       ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่กำลังมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นจำนวนมากและมีกำลังการซื้อสูง จากที่สังเกตได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพื่อจับจ่ายใช้สอยที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโลกอยู่ในตอนนี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนทั้งสิ้น จึงทำให้หลายๆประเทศ มองเห็นโอกาสในการส่งออกอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เข้าไปยังตลาดของประเทศจีน

                      ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่ตอนนี้ได้พยายามมุ่งเน้นและกระตุ้นในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ไปยังประเทศจีน ซึ่งได้แก่ เครื่องดื่มและอาหารในรูปแบบพร้อมทาน อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง อาหารและเครื่องสำอาง เนื่องจากเห็นโอกาสในการแข่งขันของประเทศจีน ที่หากสินคาและผลิตภัณฑ์ของไทยมีการส่งออก และสามารถตีตลาดได้ จะสามารถสร้างมูลค่า เม็ดเงิน และรายได้เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย สามารถสร้างรายได้เพื่อธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนารสชาติของรูปแบบของสินค้าเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก ซึ่งตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังให้ความสำคัญเพื่อค้นคว้า วิจัย รวมถึงเชิญชวนให้เกิดการลงทุนเพื่อที่จะเร่งขยายการส่งออกไปยังประเทศจีนให้มากที่สุด ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะ ที่หากภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างแท้จริง รวมถึงมีการทำสัญญา หรือเงื่อนไขที่ทำให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศได้แล้ว รับรองว่าโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ประเทศจีน รวมถึงประเทศอื่นจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา:www.thairath.co.th