การพัฒนาเศรษฐกิจไทย....อีกมุมผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม

17Aug

การพัฒนาเศรษฐกิจไทย....อีกมุมผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม

                        กว่าไทยจะก้าวมาถึงคำ “ยุทธศาตร์ชาติ” อย่างแท้จริง ไทยต้อง คลำหาดัชนีอุตสหกรรมใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรมแต่เดิมต้องวิ่งไล่คำว่า “ดัชนีอุตสาหกรรม” และมองเห็นประโยชน์การวิเคราะห์ ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมใหม่ ทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรม หลายรุ่นต้องออกแรงอย่างหนัก แม้ว่าจะต้องพยายามนำ “ความรู้ความเข้าใจ” มาให้ผู้นำของราชกาลในยุคก่อนได้เข้าว่า คำว่า อุตสาหกรรมไม่ใช่เพียง โรงสีข้าว โรงสุรากลั่น ของราชการ อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อดัชนีและคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเข้าใจจากการสร้างความวิเคราห์ แนวทาง และการวิเคราะห์ของดัชนีวิเคราะห์ดัชนีอุตสหกรรม รู้จักคำว่า “บวก” และ “ลบ”ต่อ ผลผลิตอุตสาหกรรมไทยในแต่ละเดือน
                        วันนี้ คนไทยรู้ว่าอุตสาหกรรมทราบถึง ด้าน “บวก” และ “ลบ” ต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ล่าสุด เราทราบว่า “การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิคส์” และส่วนประกอบ มีผลประกอบเป็น ดัชนีผลผลิต บวก เท่าไหร่ ดัชนีการส่งสินค้า เป็นบวก หรือ ลบ เท่าไหร่ และดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเป็นเท่าไหร่ไม่เพียงด้านผลิต แม้การผลิตการแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ำ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ กระทั่งน้ำดื่ม เครื่องปรับอากาศ ยานยนต์ และอีกมากกว่า 36 ชนิดอย่างละเอียด เพราะความเกิดจากคนกระทรวงอุตสาหกรรม
                        วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดแนว การพัฒนาดัชนีใหม่ของ สศอ.การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากลการขยายดัชนีให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมหมวดใหม่ การตัดเลือกผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมหมวดใหม่ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมใหม่ และที่สุดคือ “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  S-curve” ตามมาตรฐาน UN ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมควรครอบคลุม 4 หมวด เช่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตโรงานหนัก การไฟฟ้าไอน้ำ ก๊าซ และระบบอัดอากาศ และการจัดหาน้ำ การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล หลายสิ่งหลายสิ่งตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่1 ตามแผนที่ 3 แผนที่ 5 แผนที่ 8 แผนที่ 12ทำให้ประเทศที่เคยมีรายได้พุ่งขึ้น 13,000 US จากปี 2507 และพุ่งสู่เลข 4 โดยการคาดการของธนาคารแห่งประเทศไทย
   

ที่มา : http://www.industry.go.th