ปูนซีเมนต์นครหลวง ขับเคลื่อนสู่โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะรายแรกของไทย

28Aug

ปูนซีเมนต์นครหลวง ขับเคลื่อนสู่โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะรายแรกของไทย

                       บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย ชูกลยุทธ์ “Industrial Internet of Things : IIoT ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นระบบดิจิทัล เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ หรือ Digital Connected Plant บริษัทแรกในประเทศไทย โดยการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน Pervasive Network และระบบเชื่อมต่อไร้สายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรง 3 จ.สระบุรี ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำจากซิสโก้ (Cisco) และบริการติดตั้งระบบจากฟูจิตสึ (Fujitsu) การติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ “Industrial Internet of Things: IIoT” ของปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนระบบงานแบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก รวมถึงเอกสารที่เป็นกระดาษ พร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร โดยอาศัยการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Expert Collaboration) และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)
                       โดยในเดือน มี.ค.2560 ที่ผ่านมา ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi และความถี่วิทยุ (RF) ที่หลากหลายรุ่นตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรง 3 ด้วยความร่วมมือจากฟูจิตสึ รวมถึงแอ็คเซสพอยต์อย่าง Cisco Aironet 1532E จำนวน 374 เครื่อง สำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร และสวิตช์เครือข่าย Cisco Industrial Ethernet (IE) 4000 Series จำนวน 40 เครื่อง
หลังจากที่ดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เครือข่ายดังกล่าวสามารถรองรับอุปกรณ์พกพาได้อย่างไม่จำกัดจำนวน สามารถเชื่อมต่อได้ทุกเวลา ด้วยอัตราความเร็วเฉลี่ย 1.3-1.5 กิกะบิตต่อวินาที นอกเหนือจากการลดระยะเวลาการทำงานที่หยุดชะงักอย่างไม่คาดคิด (Downtime) รวมทั้งช่วยลดค่าบำรุงรักษารายปี และปัญหาอุปกรณ์ที่ขาดประสิทธิภาพแล้วปูนซีเมนต์นครหลวงจะใช้เครือข่ายนี้เป็นรากฐานสำหรับการติดตั้งโซลูชั่น IIoT ในอนาคต เช่น ระบบตรวจสอบติดตามตำแหน่งที่ตั้งแบบเรียลไทม์ของพนักงาน ผู้รับเหมา และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับบุคลากรและเครื่องจักรภายในโรงงาน  นายอิฑยา ศิริวสุกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย เราตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความแตกต่างเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว เครือข่าย Pervasive Network นี้จะช่วยให้เราสร้างความได้เปรียบจากการเริ่มดำเนินการก่อนองค์กรอื่น ๆ ทั้งยังช่วยให้พนักงานและคู่ค้าได้รับประโยชน์จากระบบโมบิลิตี้ ความยืดหยุ่น และความปลอดภัยสำหรับการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ”
                       “การร่วมมือของซิสโก้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการผลักดันคุณประโยชน์ของระบบเชื่อมต่อแบบใหม่ รวมถึงเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และฟูจิตสึในฐานะผู้ติดตั้งระบบชั้นนำระดับโลก ช่วยยกระดับประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของบุคลากร โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายระบบดิจิทัลของเราสู่อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราในการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืน” นายอิฑยา กล่าว ด้าน นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า “รายงานอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่ายด้าน IoT ในประเทศไทยจะเพิ่มเป็น 33,500 ล้านบาท ภายในปี 2563 โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะมียอดการลงทุนในส่วนนี้ราว 15,000 ล้านบาท ซึ่งถ้าไม่มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และการปรับขนาดที่ยืดหยุ่น ผู้ผลิตก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

                        “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนช่วยในการติดตั้งระบบเชื่อมต่อภายในโรงผลิตปูนซีเมนต์ โรง 3 ใน จ.สระบุรี ของปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อวางรากฐานสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับอนาคต ซึ่งโซลูชั่นดังกล่าวช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของปูนซีเมนต์นครหลวงในฐานะผู้ผลิต พันธมิตรอุตสาหกรรม และองค์กรที่ดีเยี่ยมทั้งในประเทศไทย และในระดับภูมิภาค” นายวัตสัน กล่าว

                          นายอิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่ทุกธุรกิจต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation หรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน เราใช้ฟูจิตสึ ดิจิทัล แพทฟอร์ม ในการเริ่มขับเคลื่อนบริการให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน กลุ่มค้าปลีก กลุ่มการเงินธนาคาร กลุ่มโลจิสติกส์และขนส่ง เรานำเสนอภาพรวมของดำเนินธุรกิจทั้งหมด เพื่อสร้างให้เกิดธุรกิจดิจิทัลอัจฉริยะ”
                         “การขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้ ไม่เพียงแต่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีทีทันสมัย แต่เป็นการส่งผ่านความรู้ไปยังคนรุ่นต่อไป และสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อมวลมนุษย์ชาติ นั่นคือปรัชญาในการทำงานของฟูจิตสึ ที่ให้ความสำคัญกับคนและสังคมเป็นศูนย์กลาง (Human Centric Intelligence Society) และปูนซีเมนต์นครหลวงคือความสำเร็จที่ฟูจิตสึ ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่ระบบโรงงานอัจฉริยะ” นายฟูรูคาวา กล่าว

 

ที่มา : www.thewindustry.com