ไดกิ้น'ตอกย้ำผู้นำด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคว้ารางวัลอาคารเขียวขั้นสูงสุด

17Aug

ไดกิ้น'ตอกย้ำผู้นำด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคว้ารางวัลอาคารเขียวขั้นสูงสุด

                        "ไดกิ้น" ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลก จากประเทศญี่ปุ่น ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลอาคารเขียวขั้นสูงสุด ระดับ Platinum (ดีเด่น) จากสถาบันอาคารเขียวประเทศไทย โดยได้จัดให้มีพิธีรับมอบรางวัลดังกล่าวจาก นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี

                          โยชิโนริ ทสึกิยาม่า กรรมการบริษัท ไดกิ้น  อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ไดกิ้นก้าวสู่การเป็นที่หนึ่งด้านการผลิตและการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดในโลก ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการประหยัดพลังงานของประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นการได้รับรางวัลดังกล่าวจึงถือเป็นความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำในความเป็นผู้นำด้านพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมของไดกิ้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคาร และร่วมเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงแนวคิดการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ที่มาของโครงการอาคารเขียวประเทศไทย เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ยิ่งเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญมากเท่าใด จำนวนสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของมนุษย์ก็มีมากขึ้นเท่านั้น ข้อมูลของ United Nations ระบุว่า ในปี 2011 โลกมีประชากร 7 พันล้านคน โดย 3.6 พันล้านคนเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมีสัดส่วนสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่พัฒนาไปเป็นสังคมเมือง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก โดยในช่วงปี 2010-2015 อัตรา

                          การขยายตัวของความเป็นเมืองโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.97 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า ในอนาคตจำนวนอาคารก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นตึกสูง ตึกแถว และบ้านเรือนจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบจากอาคารต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นอาคารสีเขียวจึงมีข้อกำหนด คือ อาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิตของตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเลือกพื้นที่ทำเล การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินการ การดูแล การซ่อมแซมปรับปรุง รวมไปถึงการทำลายตัวอาคารด้วย เพราะเป้าหมายหลักของแนวคิดนี้คือการลดผลกระทบจากอาคารก่อสร้าง หรือสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างต่างๆ ที่จะมีผลต่อสุขภาพของผู้คน และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อาคารสีเขียวจึงมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพของการใช้น้ำ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ, ปกป้องสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการทำงานของผู้คนในอาคาร รวมถึงลดปัญหาขยะ มลพิษ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันรางวัลอาคารเขียวโดยสถาบันอาคารเขียวไทยแบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน อันได้แก่ Certified (ผ่าน) Silver (ดี) Gold (ดีมาก) และ Platinum (ดีเด่น).

 

ที่มา : www.ryt9.com