อำนาจเริญร่วมค้าขาย สปป. ลาว

22Aug

อำนาจเริญร่วมค้าขาย สปป. ลาว

                       นักธุรกิจไทยที่ค้าขายกับนักธุรกิจ สปป. ลาว จะอาศัยการเข้าออกเมืองหรือส่งสินค้ากัน 2 จุด คือที่ด่านศุลกากรช่องเม๊ก,สถานีขนส่งผู้โดยสารช่องเม๊ก,ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม๊ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี อยู่ตรงข้ามแขวงจำปาสัก หรือ สปป.ลาว ทางตอนใต้ จุดที่สอง คือ ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร,สถานีขนส่งผู้โดยสารมุกดาหาร,ด่านตรวจคนเข้าออกเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งอยู่ตอนกลางของปประเทศลาว โดยสินค้าที่นำเข้าส่งออกส่วนใหญ่จะเป็ฯผลผลิตทางด้านการเกษตร และเครื่องนุ่งห่มสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต โซนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง มีจุดเด่นที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้สองประเทศคือ ลาวและ กะมพูชา มูลค่าการส่งออกจึงเพิ่มทวีคูณมากขึ้นทุกปี
                       นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ละครรำ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ และ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching ไทย-ลาว เป็น โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและจีนตอนใต้ ซึ่งจัดขึ้นขึ้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีนักธุรกิจจาก สปป. ลาวหลายแขนงเข้าร่วมงานคึกคัก โอกาสนี้ไดเช่วยให้นักธุรกิจในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับอานิสงส์ในการจับคู่ทำธุรกิจกับชาวลาวด้วยหลายโครงการ ทั้งจำพวกสินค้าออกและนำเข้า ถือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องถิ่นที่ใกล้ชิดอีกช่องทางหนึ่งระหว่างผู้ค้าขายชาวไทยกับชาวลาว
                      เรื่องนี้ว่าที่ร้อยโทสุธรรม กล่าวว่า การเจรจาธุรกิจทางการค้าและการลงทุนระหว่าง ไทย-ลาว ครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญนักธุรกิจจาก 20 จังหวัดในภาคอีสาน กว่า 200 คนมาพบนักธุรกิจจากแขวงสะหวันนะเขต สปช.ลาว ที่มากกว่า 200 คน เช่นกันเพื่อให้นักธุรกิจสองประเทศได้คุยกันอย่างเป็นทางการว่าแต่ละฝ่ายมีสินค้าชนิดใด ประเภทใด โดยอาศัยความสะดวก ความใกล้ชิด พูดและสื่อสารภาษา ใกล้เคียงกันทำให้ลดต้นทุนและสนับสนุนด้านแรงงานระหว่างกันด้วย เมื่อแต่ละคู่ธุรกิจได้ตกลงจะค้าขายกันแล้วทางรัฐบาลท้องถิ่นแต่ล่ะแห่งก็จะให้การช่วยเหลือ ทั้งทางด้านดูข้อสัญญาต่างๆ ระเบียบทางการค้าหรือกฏหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บนพื้นฐานที่ชาวไทยชาวลาวได้ทำการค้าร่วมกันมานานจากสถิติพบว่า การค้าชายแดนไทยลาวด้านจังหววัดมุกดาหารไปเวียดนาม มีมูลค่ากว่าแสนล้านบาททำให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ ได้ขยายตลาดเข้าไปร่วมต่อ ยอดในแขนงการค้าของตนเพิ่มมากขึ้น
                     ด้าน นส.นิลเนตร โลหะ พจน์วิลาส อุตสาหกรรมจังหวัด อำนาจเจริญ กล่าวเสริมว่า สินค้าที่กำลังเข้าทำตลาดใน สปป.ลาว จะเป็น เสื้อผ้า สิ่งทอ และ อาหารขบเคี้ยว โดยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมี 4 กลุ่มที่ชาวลาวนิยมสั่งนำเข้าไปจำหน่ายประกอบด้วยกลุ่มกระเป๋าผ้านุ้งนุช,กลุ่มผ้าพื้นบ้านลายเสือจากบ้านโสกสว่าง,กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านคำพระและกลุ่มขนมเปี๊ยะ ขิ-ตะ อำเภอหัวตะพาน โดยอุตสาหกรรมจังหวัดได้ให้การสนับสนุนด้านคุณภาพและดูแลด้านเทคนิคการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าให้ขยายตัวรองรับเออีซีต่อไป.