กลุ่มแอร์ขาดแรงงานฝีมือกนะทบส่งออก 1.8 แสนล้าน

05Oct

กลุ่มแอร์ขาดแรงงานฝีมือกนะทบส่งออก 1.8 แสนล้าน

                       นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเรื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในปี 2560 ตั้งเป้าขยายตัวอยู่ที่ 5-7% มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 180,000 ล้านบาท โดยสัดส่วนการทำตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 85-90% ขณะที่ตลาดภายในประเทศอยู่ที่ 10% ทั้งนี้ การส่งออกในปี 2561 ตั้งเป้าหมายเทียบเท่าปีนี้ โดยตลาดสำคัญอยู่ที่สหภาพยุโรป (อียู) ตะวันออกกลาง และ CLMV
                      “ตลาดส่งออกเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมีการแข่งขันรุนแรง เรามีคู่แข่งสำคัญ คือ จีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 รองลงมาคือไทย โดยจีนเน้นตลาดสินค้าราคาถูกนอกจากนี้ยังมีปัยจัยที่กังวลมาก เรื่องความผันผวนของอัตราาแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญต่อการนำเข้า ส่งออกรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐออกรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้า มีผลต่อการนำเข้าสินค้า เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้พึ่งพิงการส่งออกถึง 90%”
                      นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานฝีมือในกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศที่ยังขาดมาตราฐานที่ดี และส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกจึงได้หารือร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับช่างเครื่องปรับอากาศขึ้นคาดว่าจะประกาสใช้ได้กลางปี 2562 ทั้งนี้ หากมีการบังคับใช้เชื่อว่าจะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีมาตรฐานแรงงานที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้นอกจากนี้ ได้ร่วมกับกรมโรงงานฯกระทรวงอุสาหกรรม ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ โดยการใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปรัดลดลงของสารบางตัวในการทำความเย็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญด้านโอโซน เป็นต้น
                     นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาพรวมปี 2560 ตั้งเป้าที่ 3% มูลค่า 22,735 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบฯ ทั้งนี้ สินค้าไทยมีจุดแข็งเรื่องคุณภาพ แต่มีข้อกังวลคือการแข่งขันที่รุงแรงด้านราคา และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
                    ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ ส.ท.อ. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดงาน Bangkok RHVAC 2017 และBangkok E&E 2017 ขึ้นที่ไบเทค บางนาโชว์นวัตกรรมสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล 4.0 คาดว่าจะมีผู้เขาร่วมงาน 10,000 ราย มีผู้ร่วมแสดงสินค้า 330 บริษัท คาดว่าจะเกิดมูลค่าการค้า 2,400 ล้านบาท
 

ที่มา : www.industry.go.th