จัดตั้งศูนย์ไอทีพีโอแห่งแรกในอาเซียน

05Oct

จัดตั้งศูนย์ไอทีพีโอแห่งแรกในอาเซียน

                       นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานในการลงนามความบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชน (ยูนิโด) และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศษรฐกิจพิเศษภาคตะวันออกว่า ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและยูนิโด เพื่อกำหนดการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ร่วมกัน โดยจะต้องกำหนดขอบข่ายงานให้ได้ภายใน 3 เดือนนี้ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาอีอีซี การยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) และเทคโนโลยีและดิจิทัล
                       นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดตั้งสำนักงานเพื่อการส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี (ไอทีพีโอ) ในพื้นที่อีอีซี ขณะนี้ทางยูนิโดได้รับหลักการแล้ว และจะได้นำไปสู่การดำเนินงานในรูปธรรมต่อไป ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเน้นพัฒนา 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายนำร่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์สามารถยกระดับให้เป็นสำนักงานในภูมิภาคอาเซียนได้
                       อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดตั้งสำนักงานไอทีพีโอ จะทำให้ไทยเป็นประเทสแรกในอาเซียนที่เกิดสำนักงานดังกล่าวจากปัจจุบันมีอยู่แล้วที่จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งไงไทยต้องการให้เกิดความร่วมมือที่กว้างกว่าเดิม โดยทำเป็นลักษณะของหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภูมิภาค นายอุตตม กล่าวว่ายูนิโดมีฐานข้อมูลที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ความยั่งยืนจึงมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดังนั้นเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้ก็จะทำให้การขับเคลื่อนอีอีซีเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นขณะเดียวกันก็จะสามารถประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และอีอีซีไปพร้อมกันด้วย
                       นายลี ยง ผู้อำนวยการใหญ่ยูนิโดกล่าวว่า ยูนิโดจะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาด้านนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ขณะเดียวกันจะผลักดันบทบาทแก่ไทยในการกระจายกิจกรรมของยูนิโดภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและความเป็นไปได้การจัดตั้งไอทีพีโอในไทยเพ่ื่อเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างศักยภาพ

 

ที่มา : www.industry.go.th

ภาพจาก : www.khaosod.co.th