กรมโรงงานฯ เร่งแก้ปัญหาซากกากอุตสาหกรรม 40,000 ตัน โรงงานร้างจังหวัดระยอง

05Oct

กรมโรงงานฯ เร่งแก้ปัญหาซากกากอุตสาหกรรม 40,000 ตัน โรงงานร้างจังหวัดระยอง

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงจากกรณีตัวแทนสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดระยองร้องเรียนปัญหากองขยะอุตสาหกรรม 40,000 ตัน จากโรงงานแร่ทองแดงที่ถูกปิดกิจการไปแล้วกว่า 10 ปี แต่กองขยะยังคงถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง ส่งผลให้เกิดการชะล้างของโลหะหนักในช่วงหน้าฝนแพร่กระจายและปนเปื้อนลงในลำคลองสาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งติดตามตรวจสอบและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาซากกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งกรณีการเสนอเพิ่มบทลงโทษทั้งจำคุกและปรับสำหรับโรงงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 หรือขอคำปรึกษาแนะนำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4018 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th

ที่มา : www.industry.go.th

ภาพจาก : www.biogeodb.stri.si.edu