มาเลเซียสนใจลงทุนไทย เล็งรับเบอร์ซิตี้-อีอีซี ผลักดันเชื่อมท่าเรือสงขลา-ปีนัง

05Oct

มาเลเซียสนใจลงทุนไทย เล็งรับเบอร์ซิตี้-อีอีซี ผลักดันเชื่อมท่าเรือสงขลา-ปีนัง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง       ดาโต๊ะ ซรี โจฮารี บิน อับดุลกาห์นิ รัฐมนตรีคลังคนที่ 2 มาเลเซีย และ      คณะผู้บริหารชมรมธุรกิจกัวลาลัมเปอร์ (KLBC) เข้าพบหารือที่ทำเนียบรัฐ เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2560 ว่า ทางมาเลเซียต้องการให้ความสัมพันธ์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของ 2 ประเทศมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยมาเลเซียสนใจโครงการสำคัญ คือ โครงการเมืองยางพารา หรือรับเบอร์ซิตี้ และ      การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งนี้ ประเด็นที่ทางมาเลเซียต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นคือ การเชื่อมท่าเรือน้ำลึกสงขลาของไทยกับท่าเรือปีนัง ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกเพื่อขนส่งระหว่างประเทศอยู่แล้ว โดยจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการส่งออกของผู้ส่งออกได้ ปัจจุบันไทย และมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านมานาน แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความใกล้ชิดเท่าที่ควร      การจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ดี จึงอยากให้มีการหารือระดับรัฐบาล จะทำให้เกิด  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามมา ที่ผ่านมาโดยหลักจะเป็นการหารือผ่านกรอบความร่วมมือ      สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) แต่หลังจากนี้จะผลักดันให้มีการหารือผ่านสมาคมด้านธุรกิจของ 2 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม การสนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจมาเลเซียที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ซึ่งจะเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่         แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ พร้อมหวังว่ามาเลเซียจะสนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนของมาเลเซียเข้ามาลงทุนในโครงการสำคัญของรัฐบาลไทย สำหรับภาพรวมการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (เมติ) พร้อมคณะนักลงทุนญี่ปุ่นมาเยือนไทยในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งทางเมติระบุที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านด้วย
 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพจาก : www.industry.go.th