สนพ. แนะ 'กฟผ.-ปตท.'ปรับตัว หลังพบไฟพีควูบ 2 พัน เมกะวัตต์

05Oct

สนพ. แนะ 'กฟผ.-ปตท.'ปรับตัว หลังพบไฟพีควูบ 2 พัน เมกะวัตต์

           พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานเสวนาเรื่อง "เศรษฐกิจฟื้น...แต่...พลังงานฟุบ" จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน ว่า กำลังติดตามแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 2-3% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งระบบกว่า 30,000 เมกะวัตต์ โดยปริมาณดังกล่าวยังไม่ส่งผลต่อต้นทุนค่าไฟฟ้ามากนัก แต่อนาคตหากสัดส่วนการผลิตไฟฟ้านอกระบบเพิ่มถึง 10% ก็ต้องมาพิจารณาต้นทุนตลอดจนผลกระทบต่อประชาชนอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม กระทรวงอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว (2558-2579) หรือพีดีพี 2015 หากพบว่าการเปิดประมูลผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสามารถช่วยให้ราคาค่าไฟฟ้าต่ำลงได้ และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมาก อาจมีการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) ให้เกิดการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นได้ แต่เท่าไหร่นั้นก็ต้องดูราคาที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า   มูลค่าการใช้พลังงานของประเทศปัจจุบันน้อยกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานลดลง นอกจากนี้ พบว่าปีนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้นทั้งโรงงานและบ้านเรือน ถือว่าไทยกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและน้ำมันของประเทศ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ต้องปรับตัว เพราะอนาคตพลังงานไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตทุกด้าน
 

ที่มา : industry.go.th

ภาพจาก : egattelecom