สิงคโปร์ตั้งศูนย์รับมือ'ภัยไซเบอร์'

05Oct

สิงคโปร์ตั้งศูนย์รับมือ'ภัยไซเบอร์'

                         นายยาคอบ อิบราฮิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลและการสื่อสารของสิงคโปร์ กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์  ระบุว่า ภูมิภาคอาเซียน จำเป็นต้องรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ หากต้องการให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต และการตั้งศูนย์อบรม ในสิงคโปร์จะสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคในการรับมือกับ ภัยคุกคามนี้ ภายใต้แผนนี้ สิงคโปร์จะจัดฝึกอบรมบรรดาตัวแทนจากชาติสมาชิกอาเซียนจำนวน 18 คน ที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจจับเจ้าหน้าที่ควบคุมภัยคุกคาม เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูการบริการ และเจ้าหน้าที่ด้าน นิติวิทยาศาสตร์ให้เข้ามาทำงานภายในศูนย์ด้านความมั่นคงแห่งนี้ ส่วนงบประมาณมาจากโครงการด้านไซเบอร์ แห่งอาเซียน (เอซีซีพี) ที่ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เมื่อครั้งที่สิงคโปร์ประกาศกลยุทธ์ความมั่นคง ทางไซเบอร์ระดับสูง โดยเอซีซีพี ตั้งเป้าอบรมบรรดาเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิค ผู้กำหนดนโยบาย และบรรดานักกฎหมายจากชาติสมาชิกอาเซียน
                          นอกจากนี้ นายยาคอบ ยังระบุว่า การร่วมมือกันรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นเรื่องจำเป็นที่บรรดาชาติสมาชิกต้องกำหนดนโยบายด้านนี้ออกมาให้ชัดเจน เนื่องจากอาชญากรรมทางไซเบอร์เกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีการจำกัดเขตแดน และสิ่งนี้จะสะท้อนเจตนารมณ์ของอาเซียนในเวทีโลก ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐสภาของสิงคโปร์จะพิจารณาร่างกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศในปีหน้า จากกำหนดเดิมปลายปีนี้ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ เรียกร้องให้ภาคเอกชนตลอดจนองค์กรสาธารณะรายงานความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ ด้านพลังงาน การสื่อสาร หรือ ระบบขนส่งแก่สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์
 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพจาก : www.marketwatch.com