รัฐฉานร่วมทุนไทยตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

05Oct

รัฐฉานร่วมทุนไทยตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

                       นายไซ แสง ทิบ หลวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่ง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวว่า รัฐฉานได้เปิดรับการลงทุนจากไทยมากขึ้น และโครงการที่ได้มีการเจรจาเบื้องต้นกันไปแล้ว คือ ความร่วมมือระหว่างกรมไฟท้องถิ่นของรัฐฉานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จ.เชียงราย) ตั้งบริษัทลูกชื่อ "ไตสยาม" เพื่อเข้าไปลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าในรัฐฉาน นายไซ แสง ทิบ หลวง กล่าวต่อว่า โครงการลงทุนที่มีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รัฐบาลรัฐฉานสามารถอนุมัติการลงทุนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องไปยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการลงทุน โดยรัฐบาลรัฐฉานยึดเอาประชาชนเป็นหลักให้สามารถค้าขายได้สะดวกสบายมากขึ้น หากมีอะไรติดขัดรัฐบาลในฐานะพ่อแม่ก็พร้อมยินดีจะเร่งแก้ให้ทันที 

                       อย่างไรก็ตาม นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมได้พาคณะผู้ประกอบการไทยไปโรดโชว์เพื่อดูศักยภาพการลงทุนในรัฐฉาน ซึ่งมีศักยภาพด้าน      การลงทุนทั้งกลุ่มไฟฟ้า ธนาคาร โรงแรม ปศุสัตว์และภาพยนตร์ แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยยังไม่ค่อยเข้าไปลงทุนในรัฐฉาน เนื่องจากยังไม่ค่อยรู้จัก ซึ่งทางรัฐฉานต้องการให้นักลงทุนไทยเข้าไปร่วมลงทุนและพัฒนา โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการโรงแรมและร้านอาหาร ทั้งนี้ รัฐฉานมีพื้นที่ใหญ่เป็น 1 ใน 4 ของเมียนมา ขณะที่มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับเมียนมาในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียน ทั้งนี้ไทยกับเมียนมาได้ตั้งเป้าหมายให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มขึ้น 2 เท่าภายในปี 2564

ที่มา : http://www.oie.go.th

ภาพจาก : www.tapchicongnghe.vn