แจกคูปองเอสเอ็มอี 3 หมื่นบาท ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลียนในอนาคต

05Oct

แจกคูปองเอสเอ็มอี 3 หมื่นบาท ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลียนในอนาคต

                       นายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทสไทย(ธสน.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดเอสเอ็มอี) ได้มีมติเห็นชอบมาตราการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับเอสเอมอีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะจัดคูปองให้อสเอ็มอีรายละ30,000บาทเพื่อซื้อการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในอนาคต (FX Option) รวม 5,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 150ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
                       นายพิศิษฐ์กล่าวว่าในปัจจุบันค่าเงินบาทมีความผันผวนและแข็งค่าขึ้นรวดเร็ว ตั้งแต่เดือน ม.ค-ก.ย.นี้ แข็งค่าขึ้นไป 7.44% มากกว่าหลายๆประเทศในอาเซียน ส่งผลให้เอสเอ็มอีจำนวนมาก โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ส่งออก ที่มีจำนวน 20,000 รายจากเอสเอ็มอีทั้งหมมด 3 ล้านราย ไม่ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกปลี่ยนเนื่องจากยังขาดความรู้เกี่ยวกับบการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเอสเอ็มอีเห็นว่าการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีตนทุนเมื่อค่าเงินบาทผันผวนหรือแข็งค่า ก็ส่งผลให้เอสเอ็มอีที่ส่งออกได้รับผลกระทบ
                      “บอร์ดเอสเอ็มอีขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท),ธสน.และธนาคารไทย ไปจัดอบรมให้ความรู้แก่เอสเอ็มอี เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งปัจจุบันมีเอสเอ็มอีที่ส่งออกได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ถึง 20% ถือว่าน้อยมาก โดยช่วงแรกกำหนดเป้าหมายให้ความรู้ 500 ราย และจะขยายจำนวนต่อไป เอสเอ็มอีที่จะเข้าร่วมโรงการต้องเป็นผู้ส่งออกที่มียอดขายไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี โดยคัดกลุ่มที่ยอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีเป็นอันดับแรก”
                       นายอุตตม สาวนายน รมว. อุตสาหกรรมกล่าวว่า บอรืดเอสเอ็มอีได้อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยได้รับจัดสรร 1,007 ล้านบาท และให้ใช้จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีก 212 ล้านบาท รวมเป็น 1,219 ล้านบาท

 

ที่มา : www.industry.go.th

ภาพจาก : www.industry.go.th