จ่อซื้อไฟโซลาร์รูฟเสรี

05Oct

จ่อซื้อไฟโซลาร์รูฟเสรี

                       นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 จะมีการพิจารณาแนวทางการเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อปเสรี) คาดว่าจะเปิดรับซื้อได้ภายในสิ้นปี 2560 โดยหลักการจะเน้นให้ผลิตไฟใช้เองก่อน ส่วนไฟที่เหลือจะเปิดให้ขายเข้าระบบได้ ในระยะแรกจะรับซื้อไม่ถึง 1,000 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ราคารับซื้อไฟจะต่ำกว่าราคาขายส่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า    ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยราคารับซื้อจะแตกต่างกันระหว่างภาคบ้านอยู่อาศัย กับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ เนื่องจากต้นทุนติดตั้งแตกต่างกัน เพราะกลุ่มโรงงานสามารถรับสิทธิประโยชน์

                      ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ ขณะที่บ้านเรือนไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีได้ดำเนินการนำร่อง 100 เมกะวัตต์ ในปี 2559 โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นสมัคร แต่ไม่มีการขายไฟเข้าระบบ มีผู้ได้รับอนุมัติโครงการ 385 ราย กำลังการผลิต 32.75 เมกะวัตต์ ส่วนนี้รัฐอาจให้สามารถเข้าร่วมขายไฟฟ้า ส่วนเกินได้ เพราะถือว่าได้นำร่องสนับสนุนนโยบายรัฐมาก่อน รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า พพ.ได้เสนอรูปแบบการ รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเสรี 3 กรณี คือ 1.รับซื้อ 6,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 หรือ 300 เมกะวัตต์/ปี จะมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า 0.7-1.4 สตางค์/หน่วย 2.รับซื้อ 1.2 หมื่นเมกะวัตต์ ภายในปี 2579 หรือ 600 เมกะวัตต์/ปี มีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า 1.4-2.8 สตางค์/หน่วย และ 3.รับซื้อ 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 จะมีผลกระทบต่อ ค่าไฟฟ้า 0.8-1.4 สตางค์/หน่วย
 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพจาก : news.stanford.edu