ปั้นผู้รับเหมาเอสเอ็มอีมืออาชีพ เพิ่มดีกรีการแข่งขันลุยรับงานไทย-เทศ

06Oct

ปั้นผู้รับเหมาเอสเอ็มอีมืออาชีพ เพิ่มดีกรีการแข่งขันลุยรับงานไทย-เทศ

                       นายจักรพร อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันได้ร่วมมือกับสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานการบริหารและการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภค ผู้รับเหมารายใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาสถาบันก่อสร้างได้ร่วมมือกับสสว.แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็น SMEs ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว แต่ก็พบว่าผู้ประกอบการก่อสร้างกลุ่มนี้ยังมีมาตรฐานการบริหารและการบริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล ซึ่งเห็นได้จากการก่อสร้างเสร็จไม่ทันเวลา ค่าก่อสร้างสูงเกินจริง มีของเหลือใช้จากงานจำนวนมาก เป็นต้น จึงน่าห่วงว่าปล่อยไว้ความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยจะลดลงซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ
                       อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็น SMEs สู่เส้นทางผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ สถาบันการก่อสร้างได้ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง การตลาด และการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ และการให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน ISO 21500:2012Guidance on project management ซึ่งจะสอดรับตามแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสถาบันการก่อสร้างฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำนวน 1,000 ราย แบ่งเป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อนำไปปฏิบัติจริงในธุรกิจจำนวน 300 ราย และ 700ราย เป็นการอบรมเพื่อปูพื้นฐานและนำไปปรับใช้ได้ในงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนนี้

 

ที่มา : www.industry.go.th

ภาพจาก : www.freepik.com