คุมตีตรา มอก. พาวเวอร์แบงก์

16Oct

คุมตีตรา มอก. พาวเวอร์แบงก์

                        นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนัก งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้เห็นชอบกำหนดให้แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า สำหรับการใช้งานพกพา (พาวเวอร์แบงก์) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาคบังคับ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีเหตุการณ์เกิดระเบิด เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหลายครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการประกาศเป็นขั้นตอนกฎหมาย เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบการพิจารณาการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหากมาตรฐานมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบวัสดุเครื่องใช้ที่สัมผัสอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ที่ทำจากพลาสติก เมลามีน สเตนเลส หรือไม้ และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภาคบังคับด้วยเช่นกัน
                        อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้วัตถุดิบหลากหลายมากขึ้น เช่น พลาสติก โลหะ กระดาษ เซรามิก ซึ่งมีคุณสมบัติและการนำไปใช้งานแตกต่างกันตามความเหมาะสมของชนิดอาหาร และยังมีการตกแต่งสีสันลวดลายให้สวยงาม เพื่อดึงดูดผู้บริโภค อาจใช้สารที่เป็นอันตรายละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่รับประทานเข้าไป มีความเสี่ยงในการรับสารโลหะหนัก เป็นสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกาย เช่น สารตะกั่ว แคดเมียม ที่ผ่านมา การใช้วัสดุเครื่องใช้ที่สัมผัสอาหารเป็นผลิตภัณฑ์บังคับ เฉพาะด้านความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ลำดับแรกๆ ที่จะกำหนดรวมถึงเครื่องใช้ประเภทที่ทำจากโฟมด้วย  ก่อนหน้านี้ สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายฉบับ เช่น มอก. 564-2546 ภาชนะเซรามิกใช้กับอาหาร มอก. 603-2546 ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร มอก. 998-2553 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค และได้ประกาศมาตรฐานบังคับอีก 2 มาตรฐาน คือ มอก. 1336-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร และ มอก. 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน

ที่มา : www.industry.go.th