แนะปรับตัวรับเทคโนโลยีชี้ 3 กลุ่มมีแนวโน้มกระทบภาคอุตสาหกรรม

17Oct

แนะปรับตัวรับเทคโนโลยีชี้ 3 กลุ่มมีแนวโน้มกระทบภาคอุตสาหกรรม

                       นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่มเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อประเทศ และภาพอุตสาหกรรมจะมีทั้ง 1.เทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และกเพิ่มประสิทธิในการผลิต 2.กลุ่มยานยนต์แห่งอนาคต และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเร่งปรับตัวกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน และยกระดับให้เข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าว 3.ไบโออีโคโนมีที่จะส่งผลให้ภาคการเกษตร และอาหารของไทยสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นได้หลายเท่า

                      โดยประเทศไทยมีศักยภาพในด้านนี้อย่างมาก รวมถึงจะมีผลทำให้เกษตรกรของไทย ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศเพิ่มมีรายได้สูงขึ้น และหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนในระยะยาวได้ ซึ่งในด้านไบโออีโคโนมีประเทศไทยมีศักยภาพสูงมาก และจะเป็นผลดีต่อในประเทศทั้งหมด ขณะเดียวกัน ส.อ.ท. ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมต่อยอดการส่งเสริมการวิจัยนำมาต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต โดยในปัจจุบันกระทรวงวิทย์ฯ มีโปรแกรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงการผลิต รวมถึงการ ส.อ.ท. ได้เร่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยปรับจากอุตสาหกรรม 3.0 เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
ทั้งนี้ ด้านนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงพร้อมผลักดันการทำงานร่วมกับ ส.อ.ท. และหอการค้าแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรม และนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ รวมทั้งผลักดันให้การทำวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการเกษตรของไทย
 

ที่มา : www.industry.go.th

ภาพจาก : www.nuuneoi.com