อาหารโกยยอดส่งออก 9 เดือน กวาดเกือบ 8 แสนล้านบาท

24Oct

อาหารโกยยอดส่งออก 9 เดือน กวาดเกือบ 8 แสนล้านบาท

                       นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-กันยายน) มียอดส่งออกรวม 25.26 ล้านตัน ขยายตัว 8.3% ขณะที่การส่งออกรวมมีมูลค่า 768,797 ล้านบาท ขยายตัว 9.4% ทั้งนี้ การส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลก หลังจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน โดยตลาดส่งออกอาหารไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่มีอัตราขยายตัวสูง ได้แก่ ตะวันออกกลางขยายตัว 25.2% จีน ขยายตัว 22.2% กลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ขยายตัว 19.9% และแอฟริกา ขยายตัว 17.1% ด้านตลาดหลักที่ไทยส่งออกลดลง ได้แก่ อาเซียนเดิม        (5 ประเทศ) ลดลง 10.7% สหรัฐอเมริกาลดลง 2.3% และสหราชอาณาจักรลดลง 10.9% ซึ่งกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวียังคงเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับที่ 1 ของไทย เป็นสัดส่วน 16.6% ตามด้วยญี่ปุ่น 13.5% อาเซียนเดิม 11.6% สหรัฐอเมริกา 10.6% แอฟริกา 9.3% จีน 9.0% สหภาพยุโรป 6.0% ตะวันออกกลาง 4.2% โอเชียเนีย 3.3%    สหราชอาณาจักร 3.0% และเอเชียใต้ 1.6%อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพรวมการส่งออกอาหารไทยในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าส่งออก1.03 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.4% ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 คาดว่าจะขยาย เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตรา 8.7% โดยมีมูลค่าส่งออก 1.12 ล้านล้านบาท ตลาดส่งออกหลัก คือ อาเซียนที่มีสัดส่วน 30% และรูปแบบการส่งออกสินค้าอาหารไทยได้พัฒนาไปสู่อาหารสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงขึ้น

ที่มา : www.oie.go.th