อินเดียเจาะ 'ตลาดสุขภาพ' กัมพูชา 

25Oct

อินเดียเจาะ 'ตลาดสุขภาพ' กัมพูชา 

                        นายแซนดีป มาจุมดาร์ ประธานหอการค้าอินเดียในกัมพูชา เปิดเผยว่า บรรดาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพและเวชภัณฑ์ของอินเดีย กำลังมองหาลู่ทางเข้าไปยึดหัวหาดธุรกิจประเภทนี้ในกัมพูชา นอกเหนือจากการสนับสนุนธุรกิจเวชภัณฑ์ โดยอาจตั้งสำนักงานที่มีหน้าที่โดยตรงกระตุ้นนักท่องเที่ยว ชาวกัมพูชาเข้าไปใช้บริการทางการแพทย์ในอินเดียมากขึ้น เมื่อปีที่แล้ว ปริมาณการค้า และบริการทวิภาคีโดยรวมอยู่ที่ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในจำนวนนี้ 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปริมาณการค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ ขณะที่การค้าด้านการดูแลสุขภาพยังคงถูกจำกัดอยู่ที่ยานำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งๆ ที่กัมพูชาเป็นตลาดเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในสายตาของรัฐบาลอินเดีย ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของอินเดียเน้นปล่อยกู้ และให้การสนับสนุนทางการเงินรูปแบบต่างๆ แก่บรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจดูแลสุขภาพที่ต้องการเข้าไปลงทุนในกัมพูชา ท่ามกลางกระแสเรียกร้องธุรกิจและการบริการรูปแบบนี้ที่เพิ่มมากขึ้น
                         อย่างไรก็ตาม อพอลโล ฮอสพิทัล ซึ่งเปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว เป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพียงแห่งเดียวที่นำคนไข้ชาวกัมพูชาไปใช้บริการทางการแพทย์ในอินเดีย แม้ว่าจะมีชาวกัมพูชาจำนวนมากที่เดินทางไปอินเดียเพื่อจุดมุ่งหมายทางการแพทย์ที่จริงจังกว่าการรับบริการด้าน การดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายตับและไต แนวโน้มการใช้บริการทางการแพทย์ในอินเดียของนักท่องเที่ยวกัมพูชามีมากขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวกัมพูชายอมรับว่าการบริการด้านการแพทย์ในอินเดียมีคุณภาพและ มีราคาที่สามารถจ่ายได้ ทำให้คาดว่าตลาดนำเข้าเวชภัณฑ์ในกัมพูชาแต่ละปีจะอยู่ที่ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพ : www.dginterconnect.com