"สมอ." จ่อคุยกรมศุลกากรรับมืออีวีจีน

31Oct

                      นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนรายได้เศรษฐกิจประเทศ และปัจจุบันการท่องเที่ยวและบริการเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต โดยการจัดทำมาตรฐานในครั้งนี้ครอบคลุม 2 กลุ่ม คือ 1.การวางระบบมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาตรการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานนี้เกิดจากความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ต้องการให้ภาครัฐมีส่วนในการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศให้มีมาตรฐานทั่วประเทศ เป็นการดูแลทั้งตัวนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ 2.การกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มของฝาก ของที่ระลึก ที่อยู่อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ โดยกลุ่มนี้จะมี 2 มาตรฐานดูแล คือ มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ (เอสเอ็มอีไลท์) ซึ่ง สมอ.กำลังจัดทำคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ช่วงต้นปี 2561 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้นมาตรฐานอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวจึงเป็นกลุ่มเริ่มต้นของนโยบายมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งนี้ กรณีความกังวลต่อข้อตกลงเขตการค้าอาเซียน-จีน (เอซีเอฟทีเอ)มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยเฉพาะประเด็นการนำเข้ารถยนต์นั่งไฟฟ้าที่ภาษีจะเหลือ 0% อาจส่งผลกระทบต่อแผนส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย เนื่องจากราคารถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จากประเทศจีนถูกว่าจะต้องหารือกับผู้บริหารกรมศุลกากร เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมศุลฯ แล้วว่าต้องการหารือร่วมกับ สมอ. เกี่ยวกับแนวทางการดูแล ขณะเดียวกัน สมอ. จะหารือถึงกระบวนการทำงานร่วมกันหลังกฎหมาย 
กรมศุลฯ ฉบับใหม่จะมีการบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพราะบทบาทของกรมศุลฯ จะตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 105 มาตรฐานบังคับก่อนอนุญาตให้นำเข้ามาในประเทศ
                      อย่างไรก็ตาม สมอ.ได้กำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการกำกับดูแลรถยนต์อีวี เช่น มาตรฐานปลั๊กสำหรับชาร์จรถอีวี แบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานทั่วไปของปลั๊กแล้ว 6 ประเภท และทราบว่ากระทรวงพลังงานเตรียมเสนอให้เหลือ 2 ประเภท เพื่อให้การจัดตั้งสถานีชาร์จมีความคล่องตัวมากขึ้น ขณะที่แบตเตอรี่จะมีการจัดตั้งห้องทดสอบ (แล็บ) ภายในปี 2562 มีสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดูแล ซึ่งแบตเตอรี่จะกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับเพราะหากไม่ได้มาตรฐานจะเป็นระเบิดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้รถ โดยจะมีการประกาศหลังปี 2562 

ที่มา: www.oie.go.th

ภาพจาก: www.fortune.com