จัดทัพ 18 กลุ่มจังหวัดฟื้นวิสาหกิจชุมชนมกดงานตัวน้อยนำพาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

02Nov

จัดทัพ 18 กลุ่มจังหวัดฟื้นวิสาหกิจชุมชนมกดงานตัวน้อยนำพาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

                       นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดแผยว่าในวันที่ 2 พ.ย. นี้ ตนได้เรียกประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรมม11 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเดินหน้ายุทธศสตร์ยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน ให้ก้าวหน้าสู่ไทยแลนก์ 4.0 หลังให้โจทย์ไปว่า ให้ไปจัดทำกลุ่มจังหวัดแบ่งเป็น 18 กลุ่ม ตามลักษณธภูมิศาวตร์จังหวัดที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดที่มีพรมแดนติดกันในการจัดทำแผนพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ และให้เน้นแผนยกระดับผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชน,ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป,ผลิตสินค้าบริการที่เชื่องโยงกับภาคท่องเที่ยว
                      “วิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กกว่ากลุุ่ม เอสเอ็มอี แต่มีสัดส่วนเป็นจำนวนมากในไทยหากแต่กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งฐานรากของเศรษฐกิจประเทศก็จะแข็งแกร่งการประชุมลักษณะนี้ช่วยให้แต่ล่ะกลุ่มจังหวัดตื่นตัว เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ของตัวเองและนำข้อมูลมาโชว์ว่าในพื้นที่มีอุตสาหกรรมประเภทไหนที่โดดเด่น หรือมีอะไรที่ต้องเข้าไปเสริม ซึ่งกลุ่มจังหวัดที่ถูกนำมารวมตัวกันเป็นกลุ่มๆหนึ่ง จะได้รับฟังแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดรอบข้างด้วยเพื่อมาดูกันว่าจะร่วมมือกันพัฒนาระหว่างกลุ่มอย่างไรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด”    นายอุตตมกล่าวว่า หลังจากได้รับฟังแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดแล้ว ตนจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าแต่บ่ะพื้นที่ยังขาดอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ มีจุดใดต้องเข้าไปเสริม หรือขอความร่วมมือเอกชน เข่น สภาอุตสาหกรรมจัังหวัด หอการค้าจังหวัดเข้ามาช่วยลักษณะประชารัฐ จะได้ช่วยประสานแก้ปัญหาให้ตรงจุด
                      “การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการจัดทัพสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศครั้งสำคัญเพื่อให้มียุทธศาสตร์ลงลึกถึงวิสาหกิจชุมชนที่จะเน้นทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ โดยจากนี้ไปหัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะจัดส่งผู้เชียวชาญเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่อยา่งต่อเนื่อง”

 

ที่มา: www.industry.go.th

ภาพจาก: www.nicom.com