สมอ. รื้อโครงสร้างลุยอุตสาหกรรม 4.0 

09Nov

สมอ. รื้อโครงสร้างลุยอุตสาหกรรม 4.0 

                       นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จะเสนอแผนการทำงานของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อก้าวสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 (มอก.4.0) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะเป็นหน่วยงานนำร่องที่ปรับกระบวนการทำงานเต็มรูปแบบ ซึ่ง สมอ.จะกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการเริ่มต้น (มอก.ไลท์) ครั้งแรกของประเทศ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีในการเข้าถึง มอก.ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ เนื่องจากปัจจุบัน มอก.    ที่มีอยู่จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้าถึง ด้านนายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สมอ. ได้ทำงานตามโครงสร้างใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำให้ การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น ประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
                        อย่างไรก็ตาม สำหรับสาระสำคัญของการปรับโครงสร้างใหม่ เช่น การเพิ่มกองกำกับองค์กร  ด้านมาตรฐาน เพื่อพัฒนาและห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง ให้มีความพร้อมในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามแนวทางสากล ทั้งนี้ การปรับปรุงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เช่น นำระบบ อี-ไลเซนส์ มาใช้ในการออกใบอนุญาตและระบบคิวอาร์โค้ด แสดงในใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสอดรับกับนโยบาย อีส ออฟ ดูอิง บิซิเนส ของรัฐบาล    

 

ที่มา : www.oie.go.th