'เจโทร' พบ 'อุตตม' ดันเอสเอ็มอีลุยไทย

23Nov

'เจโทร' พบ 'อุตตม' ดันเอสเอ็มอีลุยไทย

                นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือกับกลุ่มนักธุรกิจเอสเอ็มอี จากประเทศญี่ปุ่น ว่า องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และเจแปน ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น (เจเอฟซี) ได้นำ    
คณะนักธุรกิจจาก โอซาก้า มาเยือนไทย โดยนักธุรกิจคณะนี้เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีความสนใจหาช่องทางการลงทุนในไทยร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย    ซึ่งได้อธิบายถึงแนวนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)       ของไทยรวมทั้งได้นำเสนอพื้นที่การลงทุนใน 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยที่สามารถเชื่อมโยงการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งนักธุรกิจญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับกลุ่ม      
นักธุรกิจเอสเอ็มอีที่เดินทางมาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร และธุรกิจบริการ    ดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกลุ่มนี้ทั้งหมด เป็นกลุ่มธุรกิจที่ไทยมีความสนใจ     
อยู่แล้ว โดยได้นัดหมายการเดินทางมาเยือนไทยในครั้งหน้า ฝ่ายไทยจะนำนักธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือกับฝ่ายญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดการลงทุนต่อไป
อย่างไรก็ตาม เจโทร จะทยอยนำนักธุรกิจคณะย่อยจากจังหวัดต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นมาเยือนไทย       
                เพื่อขยายการลงทุนของกลุ่มเอสเอ็มอีญี่ปุ่นในไทยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ) กับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย โดยการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ไม่เพียงแต่จะเป็นฐานการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าภายในประเทศ แต่ยังใช้ไทยเป็นฐาน  ความร่วมมือในการเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ทั้งนี้ จากผลการสำรวจแนวโน้มการลงทุนของบริษัทของบริษัทญี่ปุ่นในไทย ปี 2560 จำนวน 6,134 บริษัท แต่ได้รับ การตรวจสอบยืนยันสถานะทำธุรกิจในไทย 5,444 บริษัท เพิ่มขึ้น 877 บริษัท จากที่ทำสำรวจครั้งก่อนปี 2557 พบว่า จำนวนบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นสัดส่วน 43.09% หรือมี 2,346 บริษัท และอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ ภาคการผลิต 53.01% หรือมี 2,890 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ธุรกิจที่พบมากสุด คือ การค้าส่ง 1,278 บริษัท รองลงมา การบริการเฉพาะทาง     

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพจาก : www.afrohustler.com