ดึงไต้หวันปั้น 'ไบโออีโคโนมี'สำหรับโรงงานฟอกเยื่อกระดาษ

24Nov

ดึงไต้หวันปั้น 'ไบโออีโคโนมี'สำหรับโรงงานฟอกเยื่อกระดาษ

           นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทไต้หวัน เพื่อเข้ามาจัดตั้งโรงงานผลิตเอนไซม์ในประเทศไทยสำหรับโรงงานฟอกเยื่อกระดาษ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ในปี 2561 ซึ่งบริษัทไต้หวันสนใจเข้ามาลงทุนในไทย และต้องการหาพันธมิตรในประเทศ และจะเป็นผลดีต่อการผลักดัน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างอุตสาหกรรมใหม่ ไบโออีโคโนมี สำหรับบริษัทไต้หวัน มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และมีความร่วมมือกับ สวทช. โดยปัจจุบันนักวิจัยของ สวทช.กำลังพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตการผลิตเยื่อกระดาษ โดยเป็นการพัฒนาจากจุลินทรีย์ในกระเพาะของปลวก ที่ได้นำความรู้ดังกล่าวมาสู่เอนไซม์และ ช่วยลดใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ พร้อมกันนี้ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เบื้องต้นที่สามารถทำได้แล้ว และ ได้ร่วมมือกับบริษัทไต้หวัน ทดลองผลิตเพื่อ ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การที่บริษัทไต้หวัน จะเข้ามาลงทุนไทย เชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นผลดีต่อบริษัทในการร่วมมือพัฒนา รวมถึงการร่วมลงทุนกับบริษัทไทย และยังช่วยรองรับการผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งในปัจจุบันนักวิจัยของ สวทช. อยู่ระหว่างการพัฒนาเอนไซม์ สำหรับภาคอุตสาหกรรมหลายรายการ จากก่อนหน้านี้ได้พัฒนา เอนไซม์อีซ สำหรับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
             อย่างไรก็ตาม นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวปราศรัยเนื่อง ในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ว่า กระทรวงวิทย์ฯ จะมุ่งปลูกผังเยาวชนคน รุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญร่วมพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาผู้ประกอบการ ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพจาก : www.expansion.mx