ยื่นทำปั๊มชาร์จรถอีวีรอบ 5 หวังให้เกิดขึ้นครบ150 แห่งในปี 61

28Nov

ยื่นทำปั๊มชาร์จรถอีวีรอบ 5 หวังให้เกิดขึ้นครบ150 แห่งในปี 61

                        นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สมาคม ยานยนต์ไฟฟ้าไทยดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนนำร่อง โดยใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในการสนับสนุนโดยทางสมาคมยานยนต์ฯ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 รวม 4 รอบมีผู้ลงทุนรวม 101 หัวจ่าย และคาดว่าจะมีการเปิดรอบ ที่ 5 ช่วงเดือนธันวาคม หรือต้นปีหน้าเพื่อผลักดันให้ปั๊มชาร์จนำร่องมีเพิ่มเป็น 150 แห่งในช่วงปี 2561 ทั้งนี้ การสนับสนุนกรณีรัฐวิสาหกิจ และราชการจะให้เงินอุดหนุน 100% แต่เอกชนจะอุดหนุนรอบแรก 70% ของเงินลงทุนรอบ 2 จำนวน 50% ลงทุนรอบ 3 เป็นต้นไป 30% ในรอบที่ 4 ล่าสุด สมาคมฯ ได้ทำการคัดเลือกหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และมีความพร้อมรวม 24 หัวจ่าย โดยแบ่งเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าหัวจ่ายแบบธรรมดา (Normal Charge) จำนวน 20 หัวจ่าย และสถานีอัดประจุไฟฟ้าหัวจ่ายเร่งด่วน (Quick Charge) จำนวน 4 หัวจ่าย ซึ่งทางสมาคมฯ จะมีการทำสัญญากับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป
                        อย่างไรก็ตาม นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สถานีชาร์จไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีนั้นยอมรับว่า เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนหันมาใช้รถอีวีมากขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญสุดคือ ราคารถที่ขณะนี้ยังแพงหลักล้านบาท ส่วนปัจจัยรองลงมาคือ ระยะทางที่วิ่งที่ขณะนี้แบตเตอรี่ยังสำรองไฟวิ่งได้ไม่นานนัก และปัจจัยที่ 3 จำนวนปั๊มอีวีที่ต้องมากพอโดยเฉพาะในต่างจังหวัดดังนั้น ภาพรวมรถอีวีคงต้องใช้เวลาเร็วสุดหากมีการพัฒนาแบตเตอรี่ได้เร็ว ก็คงจะเห็นตลาดตอบรับในอีก 5 ปีข้างหน้า
 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพจาก : www.nissan.co.uk