คมนาคมอัดแสนล้านหนุนอีอีซี

29Nov

คมนาคมอัดแสนล้านหนุนอีอีซี

                       นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้จัดทำงบประมาณปี 2562 เน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบก ทางราง และทางน้ำ ทั้งในประเทศและการเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างกลุ่ม CLMV ซึ่งกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ โดยงบประมาณด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปี 2563-2564 ของกระทรวงคมนาคมจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 100,000 ล้านบาท โดยในปี 62 การลงทุนจะเน้นไปที่งบประมาณลงทุน โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ระบบรถไฟทางคู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ การพัฒนาสนามบินภูมิภาค 28 แห่ง ตลอดจนการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าภูมิภาค และจุดพักรถบรรทุกตามถนนเส้นสำคัญ นอกจากนี้ยังเน้นให้มีการพัฒนาท่าเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งรถไฟฟ้า และรถโดยสารสาธารณะอย่างท่าเรือสาทร และท่าเรือพระนั่งเกล้า ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณปี 62 ที่เน้นไปเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำนั้น จะมีการจัดทำแผนของแต่ละโครงการให้บูรณาการในภาพรวมกับระบบขนส่งอื่นมากขึ้น เช่น การขอขุดร่องน้ำใหม่ทางภาคใต้ และภาคตะวันออกของไทย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกมาเป็นทางน้ำ (Shift Mode)
                        อย่างไรก็ตาม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ได้มีมติ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดของทั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อชูจุดเด่นของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษให้นักลงทุนได้เห็นศักยภาพของพื้นที่อย่างชัดเจน และนำแผนส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา

 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพจาก : www.toshiba.com