ชงแผนเชื่อมไทย-ญี่ปุ่น คณะนักธุรกิจจังหวัดมิเอะ หารือ บีโอไอขอส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็ก

01Dec

ชงแผนเชื่อมไทย-ญี่ปุ่น คณะนักธุรกิจจังหวัดมิเอะ หารือ บีโอไอขอส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็ก

           น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับนายเอเค ซึซึกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ พร้อมคณะ     นักธุรกิจญี่ปุ่นรวม 20 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะเข้าใจถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดมิเอะมีความสนใจที่จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอสเอ็มอีของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบีโอไอเสนอให้มีความร่วมมือทั้ง    ในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เอสเอ็มอีไทย และการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีทั้งสองฝ่าย บีโอไอจะจัดทำแผนความร่วมมือด้านการลงทุนกับจังหวัด มิเอะ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการจับคู่ธุรกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกันมาเกือบ 5 ปี สำหรับจังหวัดมิเอะนั้น มีความร่วมมือด้านการลงทุนกับบีโอไอมาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้สนับสนุนกิจกรรมเดินสาย  ชักจูงการลงทุนของบีโอไอเป็นประจำทุกปี และได้ลงนามเอ็มโอยูระหว่างกันในปี 2556 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
          อย่างไรก็ตาม จังหวัดมิเอะถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรในการผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยก็มีศักยภาพสูงและสามารถเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจกันได้ นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีการจัดตั้งเมดิคัล วัลเลย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีแก่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วนของไทย
 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพจาก : www.aceultimate.com