คาดลงทุนอีอีซี 5 ปีแรก 1.5 ล้านล้าน

04Dec

คาดลงทุนอีอีซี 5 ปีแรก 1.5 ล้านล้าน

                       นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดงาน และปาฐกถา เรื่องศักยภาพ จุดแข็ง และความพร้อมของ จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับ อีอีซีว่า การสัมมนาครั้งนี้จะสนับสนุนให้จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุนของภาคเอกชน มีการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี มีสิ่งอำนวยสะดวก ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนก่อนนำไปแก้ไขให้ตรงความต้องการของประชาชน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดระหว่างปี 2561-2564 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายอีอีซี และตลาดโลกที่จะขยายตัวในอนาคตด้วย ทั้งนี้ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานสายงานโครงการลงทุนสำนักงาน      อีอีซี กล่าวบรรยายโครงการอีอีซีและความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา อาชีพ และคุณภาพชีวิตในพื้นที่เพื่อสร้างเมืองน่าอยู่ว่า เป้าหมายการพัฒนาอีอีซี มีส่วนสร้างความเจริญให้จังหวัดอย่างมาก โดยการกำหนด 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อพัฒนาอีอีซี เพราะทั้ง 3 จังหวัดมีการพัฒนาอยู่ก่อน สามารถต่อยอดได้ทันที คาดเม็ดเงินลงทุนช่วง 5 ปี (2560-2564) ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท โดยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา และรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ โดยทั้ง 2 โครงการจะช่วยให้ จังหวัดฉะเชิงเทราพัฒนาอย่างรวดเร็ว
                      อย่างไรก็ดี นายเจริญชัยกล่าวว่า ขณะเดียวกันในพื้นที่อีอีซีจะเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม โดยอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการสร้างเมืองใหม่ คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้มีการลงทุนของผู้ประกอบการกลุ่มดิจิทัลรายใหญ่ของโลก เป็นเมืองต้นแบบด้านดิจิทัลในไทย เน้นพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต

ที่มา : www.oie.go.th