โรงงานรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์ จ่อผุดแห่งแรกในไทยกลางปี 61

07Dec

โรงงานรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์ จ่อผุดแห่งแรกในไทยกลางปี 61

                        ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เปิดเผยในเวทีเสวนาเรื่อง "แนวทางการจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์ของภาคอุตสาหกรรม" ที่ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดขึ้นว่า จากการที่ไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 6,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 นั้นนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ แต่ขณะเดียวกันจากการประเมินการติดตั้งจะเกิดซากแผง โซลาร์เซลล์สะสมหรือของเสียสูงถึง 7.5 แสนตันหลังหมดอายุการใช้งานในอีก 25 ปีข้างหน้า ซึ่งแผงโซลาร์มีทั้งส่วนที่ไม่เป็นอันตราย และส่วนที่เป็นโลหะหนักที่จะส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมพร้อมเพื่อหาแนวทางจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุอย่างเหมาะสม ด้านนายเอกบุตร อุดมพงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ.ได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : เซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อที่จะกำหนดแนวทางการจัดการซากแผงโซลาร์ฯ ที่หมดอายุ ซึ่งปัจจุบันยอมรับว่าวิธีทำลายยังคงใช้วิธีฝังกลบดีที่สุดเพราะยังไม่มี ทางเลือกอื่นแม้ว่าการนำมารีไซเคิลจะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่ก็ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนจนกว่าจะเห็นว่ามีแผงโซลาร์หมดอายุที่มากพอ อย่างไรก็ตามล่าสุดมีเอกชนได้มายื่นขอใบประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลขยะจากโซลาร์เซลล์กับ กรอ.แล้วซึ่งจะเป็นโรงงานแห่งแรกในไทย
                         อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆ ได้แต่บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาสัดส่วนการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจไทยกับจีนเพื่อตั้งโรงงานรีไซเคิลแห่งแรกในไทยที่จะได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการกับ กรอ.ไปแล้วและเตรียมจะขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คาดว่าจะสรุปความชัดเจนในต้นปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้กลางปี 2561 โดยมองพื้นที่ตั้งไว้ที่ จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็น 1 ในจังหวัด ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ     ภาคตะวันออก (อีอีซี) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเพื่อดำเนินการเฟสแรก 60 ล้านบาท


ที่มา : www.oie.go.th