หนุนใช้บิ๊กดาต้าบริหารภาคพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

11Dec

หนุนใช้บิ๊กดาต้าบริหารภาคพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

                       นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรของโลกในหลายด้าน โดยเฉพาะภาคพลังงานไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฯ ได้ร่างแผนแม่บทระยะ 5 ปี เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบไฟฟ้า สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านการใช้พลังงาน โดยจะเริ่มจากการจำหน่ายไฟฟ้าที่จะนำระบบบิ๊กดาต้าเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้ และดีมานด์ตลาด เปิดโอกาสให้มีการซื้อและขายไฟฟ้าที่เหลือจากภาคครัวเรือนไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะนำบิ๊กดาต้ามาใช้เป็นเครดิตไฟฟ้าให้ประชาชนในรูปแบบมาตรการชดเชยการไม่ใช้ไฟฟ้า กล่าวคือครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง หรือประหยัดไฟได้มากขึ้นจะได้รับคะแนนสะสม (Point System) เพื่อนำไปลดหย่อนค่าไฟฟ้าได้ในรอบบิลถัดไป ทั้งนี้ในอนาคตมีโอกาสที่จะได้เห็นการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านสกุลเงินดิจิทัล อาทิ บิตคอยน์อีกด้วย
                       อย่างไรก็ดี สำหรับแนวทางพัฒนาเบื้องต้นจะทดลองก่อน 3-5 แห่ง ภายใน 5 ปีนี้ จึงมองว่าจุดที่มีศักยภาพเป็นไปได้คือตามเมืองสมาร์ทซิตี้ที่รัฐบาลวางนโยบายไว้ อาทิ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มจะเห็นการลงทุนด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐบาลต้องแก้กฎหมายประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าและข้อบังคับต่างๆ ขณะที่ภาคเอกชนต้องเร่งผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามารองรับ
 

ที่มา : www.oie.go.th