สหรัฐสั่งกักกันสินค้าไทย 10 รายการ

14Dec

สหรัฐสั่งกักกันสินค้าไทย 10 รายการ

                       กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า องค์การอาหารและยาสหรัฐ (USFDA) ได้ประกาศกักกันสินค้าจากประเทศต่างๆ จำนวน 14 รายการ และในจำนวนนี้มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับไทยจำนวน 11 รายการ หลังจากตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ส่งเข้ามายังสหรัฐ เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนด เพราะพบเชื้อแบคทีเรีย เชื้อ Salmonella ใช้สีที่ไม่ได้แจ้งไว้กับเอฟดีเอ มีสารตะกั่วตกค้างเกินกำหนด พบยาปฏิชีวนะ พบยาฆ่าแมลงตกค้าง สินค้าไม่ได้มาตรฐาน และปิดฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น สำหรับสินค้า    

                       ทั้ง 10 รายการ ที่มีการตรวจสอบความผิดปกติ ได้แก่ 1. ปลาเค็มแห้งแช่เยือกแข็ง ปลาเค็มผสมพริกปลาสลิด และ ปลาทูนึ่งแช่แข็ง เป็นต้น

                                                                                                   2. อาหารทะเล เช่น ปลาเค็ม ปลาช่อน และกุ้งแห้ง เป็นต้น

                                                                                                   3. ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มทำด้วยเซรามิก

                                                                                                   4. ยา

                                                                                                   5. ถุงมือสำหรับแพทย์ใช้ตรวจโรคหรือผ่าตัด

                                                                                                   6. สินค้าเกษตรยังไม่ได้แปรรูป เช่น ขิง พริกแห้ง

                                                                                                   7. สินค้าอาหาร เช่น ลำไยแห้ง ทุเรียนสดแช่เยือกแข็ง มังคุด และมะม่วง

                                                                                                   8. สินค้าอาหาร เช่น พริกป่น น้ำพริกแกง 
                                                                                                   9. สินค้ายา ที่โรงงานไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เอฟดีเอเข้าตรวจโรงงาน

                                                                                                   10. อาหารหลายรายการ
                           อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส่วนใหญ่สินค้าที่ถูกสหรัฐกักกันจะเป็นโรงงานจากเอสเอ็มอี จึงเป็นหน้าที่เอกชนและรัฐร่วมมือให้ความรู้แก่ผู้ผลิตสร้างมาตรฐานสินค้า เพราะสหรัฐเข้มงวดสุ่มตรวจสินค้าจากประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้า

ที่มา : www.oie.go.th