หนุนตั้งนิคมฯ ปัตตานีเงินสะพัดหมื่นล้าน

22Dec

หนุนตั้งนิคมฯ ปัตตานีเงินสะพัดหมื่นล้าน

                        นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ดูเพื่อเตรียมความพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า กระทรวงได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กลับไปศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ใน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี บนพื้นที่ 3,600 ไร่ ของบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ ตามที่ภาคเอกชนเสนอ ภายใต้การสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้ จะผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทั้งปาล์มน้ำมันและมะพร้าวแบบครบวงจร โดยเฉพาะการต่อยอดอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงตามความต้องการของตลาด มีฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงแพะ ไก่เบตง ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและกากอุตสาหกรรม (ซีโร่เวสต์ : Zero Waste) ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
                       อย่างไรก็ตาม นายสมนึก มณีโชติ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ กล่าวว่า บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิต สามารถรองรับผลผลิตได้ 2,300 ตัน/วัน คาดใช้เงิน 1.2 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทรับซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรทั้งในพื้นที่ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ สตูล นครศรีธรรมราช ด้านนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เขตหรือนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นลักษณะร่วมลงทุนระหว่าง กนอ.และเอกชน ขณะนี้มีผู้สนใจจะเข้ามาลงทุน 39 ราย    

ที่มา : www.oie.go.th