"สี จิ้นผิง" เผย จีนเล็งสร้างโอกาสให้กับประชาคมโลกมากขึ้น

25Dec

                       ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้ส่งสาส์นถึงที่ประชุม "ฟอร์จูน โกลบอล ฟอรัม" ประจำปี 2017 ซึ่งเปิดฉากขึ้นในเมืองกว่างโจวเมื่อวานนี้ ว่า จีนจะสร้างโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในมิติต่างๆ ให้กับประชาคมโลกมากขึ้น โดยจีนจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เปิดกว้างมากขึ้น พร้อมกับส่งเสริมโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ หรือ "Belt and Road" ของจีนให้เดินหน้าต่อไป นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำด้วยว่า จีนจะไม่ปิดกั้นประชาคมโลกอย่างแน่นอน แต่จะเปิดกว้างมากขึ้น เช่นเดียวกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างและโปร่งใสยิ่งขึ้นภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด 
                       อย่างไรก็ดี จีนจะเดินหน้าสร้างพันธมิตรระดับโลก พร้อมขยายขอบเขตผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลักดันกระบวนการ       โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และสมดุลยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยมอบประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย

ที่มา : www.oie.go.th