ดึงลงทุนมัณฑะเลย์       

09Jan

ดึงลงทุนมัณฑะเลย์       

                       นายชอว์ มี มาว รัฐมนตรีเขตปกครอง มัณฑะเลย์ กล่าวในงานสัมมนา CLMVT ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคต "Mandalay Super Gateway โอกาสการค้า การลงทุน" ว่า มีโอกาสมากมายในเมียนมา ซึ่งที่ผ่านมาจีนได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคนี้ แต่รัฐบาลเมียนมาเอง โดยนางอองซานซูจี ที่ปรึกษารัฐบาลเมียนมา มีนโยบายที่จะให้หันกลับมามองตลาดรอบบ้านในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น แทนเน้นการพึ่งพาการลงทุนจากประเทศใหญ่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ มัณฑะเลย์มีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำ ในอนาคตเมียนมามีแผนที่จะพัฒนาท่าเรือเพิ่มอีก 2 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ 5 แห่ง ซึ่งจะเป็นโอกาสของนักลงทุนทั้งไทยและเมียนมา ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ จะทำให้มัณฑะเลย์เป็นจุดกระจายสินค้าส่งออกที่เชื่อมระหว่างไทย เมียนมา จีน และอินเดีย
                        อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายออง แตน ประธานหอการค้ามัณฑะเลย์ กล่าวว่า การที่มัณฑะเลย์อยู่ตรงกลางและเป็นเหมือนสามเหลี่ยมในการเชื่อมต่อไทย จีน และอินเดีย จึงทำให้มัณฑะเลย์กลายเป็นโอกาสใหญ่ หรือเป็นสวรรค์ของนักลงทุนไทย รวมทั้งมัณฑะเลย์มีนิคมอุตสาหกรรมโมตาไว้รองรับการลงทุน มีสิทธิประโยชน์ โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้ 50 ปี สำหรับที่ผ่านมา นักลงทุนจากประเทศจีนได้เข้ามาลงทุนธุรกิจต่างๆ ในเมียนมาจำนวนมาก ซึ่งจีนเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 3

ที่มา : www.oie.go.th