เมียนมาเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

15Jan

เมียนมาเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

                        รัฐบาลเมียนมา เตรียมปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำรายวัน 33 % เป็นวันละ 4,800 จ๊าต หรือ 116 บาท เวบไซท์โกลบอล นิว ไลท์ ออฟ เมียนมา รายงานว่า เป็นครั้งแรกที่เมียนมาปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำรายวัน โดยให้มีผลบังคับใช้ทั่วทุกภูมิภาคและทั่วประเทศ และใช้กับทุกธุรกิจที่มีคนงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทั้งนี้ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี)ของนางอองซานซูจี ประกาศให้วาระเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ แต่นักวิจารณ์มองว่า รัฐบาลของนางซูจีไม่มีความคืบหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งยังเจออุปสรรคมากมายในการออกกฎหมาย ที่จะทำให้เมียนมาเป็นประเทศที่เปิดกว้างในการเข้ามาทำธุรกิจ   และไม่มีวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เผยแพร่ข้อมูลเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว ระบุว่า อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาชะลอตัวลงสู่ระดับ 5.9 % ในปี2560 และคาดว่าจะฟื้นตัวสู่ระดับ 6.7 % ในปีนี้  ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของชาวเมียนมา อยู่ที่ 1,140 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือประมาณ 36,954 บาท  ส่งผลให้ประมาณ 37 % ของประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ 51 ล้านคน ดำรงชีวิตอยู่ใกล้หรือใต้เส้นขีดความยากจน เมียนมามีอัตราค่าแรงต่ำกว่าหลายประเทศคู่แข่งในภูมิภาค เช่น กัมพูชา ไทย และเวียดนาม และต้องการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ภาคโรงงานผลิตในประเทศ แต่ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจล่าสุด บ่งชี้ว่าแนวโน้มภาพรวมในเรื่องค่าจ้างแรงงานในเมียนมามืดมน

ที่มา : www.oie.go.th