รัฐบาลจีนเริ่มการจัดเก็บภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

12Jan

รัฐบาลจีนเริ่มการจัดเก็บภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

                       รัฐบาลจีนเริ่มการจัดเก็บภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในวันนี้หวังลดการปล่อยมลพิษภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรม การจัดเก็บภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในวันนี้ เป็นไปตามกฎหมายภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2561การจัดเก็บภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้รัฐบาลจีนยุติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ ซึ่งมีการจัดเก็บมานานเกือบ 40 ปี แต่มีช่องโหว่ที่ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อบริษัทขนาดใหญ่ที่ทำรายได้เข้างบประมาณจำนวนมาก ภายใต้กฎหมายภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนและสถาบันต่างๆ ซึ่งปล่อยมลพิษโดยตรงเข้าสู่สิ่งแวดล้อม จะต้องจ่ายภาษีที่เกิดจากการทำให้เกิดมลพิษทางเสียง, อากาศ และน้ำ รวมทั้งกากของเสียที่เป็นของแข็ง นักวิเคราะห์คาดว่า การจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลจีนมีรายได้ราว 5 หมื่นล้านหยวน (7.68 พันล้านดอลลาร์) ต่อปี

ที่มา : www.oie.go.th