อุตตม เตรียมเสนอ ครม. ก.พ.นี้ เริ่มแพกเกจลงทุนไบโออีโคโนมี

17Jan

อุตตม เตรียมเสนอ ครม. ก.พ.นี้ เริ่มแพกเกจลงทุนไบโออีโคโนมี

                        “อุตม” เตรียมเสนอ “ครม.” ก.พ.นี้เริ่มแพคเกจส่งเสริมไบโออีโคโนมี ในพื้นที่จ.ขอนแก่น และ จ.นครสวรรค์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ดึงพืชผลทางการเกษตรแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ะเสนอแผนผังพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและไบโออีโคโนมีเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ซึ่งจะเป็นการขยายแผนการพัฒนานอกพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ไปยังภาคอีสาน(จ.ขอนแก่น) และภาคกลาง (จ.นครสวรรค์) เพื่อที่จะยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรม4.0 และใช้วัตถุดิบในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร “แผนการพัฒาไบโออีโคโนมีเป็นการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทางการเกษตรก่อนในเบื้องต้น และจะมีการต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมมาแปรรูปอื่นๆ โดยนำพืชที่มีศักยภาพทั้งอ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ มาพัฒนา ซึ่งเดิมแพคเกจส่งเสริมการลงทุนมุ่งเป้าเฉพาะไบโอชีวภาพซึ่งจำกัดแค่บางผลิตภัณฑ์แต่ต้องการให้พืชไปสู่การแปรรูปด้านอื่นๆภาพจะใหญ่ขึ้นจึงนำแผนเก่ากลับมาเพิ่มประสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุม”นายอุตตมกล่าว
                        นอกจากนี้ นังเตรียมเสนอแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลหรือ Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ขณะนี้กำลังดำเนินการซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้า ครม. เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเอสเอ็มอีที่มีอนู่ 3.2 ล้านรายซึ่งเป้าหมายในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมยังเตรียมแนวทางที่จะพัฒนาเอสเอ็มอีให้เข้มแข็งมากขึ้น นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปีนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาเอสเอ็มอีทุกระดับโดยจะเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะ ธนาคาร เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (ธพว.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม และจะร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือลงไปยังระดับล่างและ
ทั่วถึงอย่างแท้จริง

 

ที่มา : www.oie.go.th