ปตท.เล็งเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าปั้มน้ำมันจาก” PTT” เป็น “PTTOR” เลี่ยงเข้ากฎหมาย PPP

26Jan

ปตท.เล็งเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าปั้มน้ำมันจาก” PTT” เป็น “PTTOR” เลี่ยงเข้ากฎหมาย PPP

                       บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาความคืบหน้าการแยกธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ของ ปตท.ไปอยู่ในบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนทรัพย์สินไปยัง PTTOR ได้เร็วขึ้นตามแผนที่กำหนดไว้ จึงมีการเสนอให้เปลี่ยนเครื่องหมาย การค้า ”PTT” เป็น “PTTOR” เพราะหากจะใช้เครื่องหมายการค้า “PTT”ต่อไป จะต้องเข้าสู่กระบวนการของร่าง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน เบื้องต้นคาดว่าจะโอนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2561 เพื่อให้ทันการกระจายหุ้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562

                       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯยังได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คนใหม่ แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่จะสิ้นสุดวาะในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยแต่งตั้ง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน และมีกรรมการ คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม และ พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การประชุมคณะกรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องเตรียมการรายงานความคืบหน้า PTTOR เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือน เม.ย.นี้ที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น เบื้องต้นคาดว่ามูลค่าการโอนทรัพย์สินให้กับ PTTOR อาจจะมากกว่าที่เคยประเมินไว้ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท “ขั้นตอนปกติ PTTOR จะจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนก่อนยื่นไฟลิ่ง โดยจะโอนใบอนุญาตต่างๆ ไปให้ PTTOR พร้อมยืนยันว่าบริษัทฯจะดูแลราคาน้ำมัน เหมือนเดิมที่เป็น ปตท. ซึ่งจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลกับภาวะตลาด”

 

ที่มา : www.oie.go.th