ก.อุต'ตั้งเป้า3ปีSMEหมื่นราย ต้องใช้หุ่นยนต์ลดต้นทุนผลิต

06Mar

ก.อุต'ตั้งเป้า3ปีSMEหมื่นราย ต้องใช้หุ่นยนต์ลดต้นทุนผลิต

                        นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันได้ติดตามความคืบหน้าในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ลดต้นทุนการลผิตด้วยระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานตามนโยบายที่สำคัญของ กระทรวงอุตสาหกรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงฯ ที่จะเร่งขับเคลื่อนโครงการการยกระดับการ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัต
โดยในเดือนมีนาคม 2561 โดยเบื้องต้นสถาบันได้วางเป้าหมายโครงการการเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนของ เอสเอ็มอี โดยนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในระยะ 3 ปี ผลักดันเอสเอ็มอีใช้หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และบริการต้องถึง 1 หมื่นราย โดยจะต้องสรุปแผน ดังกล่าวเสนอ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ต่อไป ส่วนในระยะแรกปี 2561 จะสนับสนุนให้มีผู้ใช้หุ่นยนต์ในภาคผลิตและบริการ 300 ราย และเชื่อว่าการสร้างกลไกตลาดดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาต้นทุน หุ่นยนต์ประเภทแขนกลอยู่ที่ 4.5 แสนบาท ซึ่งเป็นราคาที่เอสเอ็มอีสามารถ เข้าถึงได้ ในปี 2562 รวมทั้งจะผลักดันให้เกิดการใช้ งานเพิ่มอีก 4,500 ราย และในปี 2563 จะ ผลักดันต่อเนื่องไปอีก 5,200 ราย ซึ่งเมื่อครบระยะ 3 ปี จะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคาดการณ์ว่าเมื่อถึงเวลานั้น กลไกตลาดจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ราคา หุ่นยนต์ลดลงกว่า 30% ทำให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงระบบอัตโนมัติ ได้ง่ายขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ

 

ที่มา : www.oie.go.th