กพร.รุกพัฒนาฝีมือแรงงานป้อนอีอีซี

13Mar

กพร.รุกพัฒนาฝีมือแรงงานป้อนอีอีซี

                       เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า กพร. ได้ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยปี 2561 กพร. มีเป้าหมายดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพคนทำงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( อีอีซี) จำนวนกว่า 130,000 คน ดำเนินการแล้วกว่า 33,000 คน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง 12 แห่ง จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน อาทิ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล และมีการจัดหาครุภัณฑ์เทคโนโลยีการฝึกอบรมในการเร่งจัดตั้งศูนย์เพิ่มเติมอีก 9 แห่ง ได้แก่ ศูนย์โลจิสติกส์ สมุทรปราการ เชียงราย (เชียงแสน) ศูนย์ออโตเมชั่น ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี ลำปาง ศูนย์ยานยนต์ ระยอง ศูนย์ดิจิตอลและออโตเมชั่น ฉะเชิงเทรา

                          “ส่งเสริมการพัฒนาทักษะพนักงานที่อยู่ในสถานประกอบการภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในด้านที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมดที่ดำเนินการฝึกอบรม มีเป้าหมายดำเนินการกว่า 3.5 ล้านคน ดำเนินการแล้วกว่า 1.3 ล้านคน มีโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน มีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกว่า 400 แห่ง รวมถึงการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อให้นักศึกษาอาชีวะระดับปวช.ปีสุดท้าย ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีให้สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบฯ ได้ นอกจากนี้วันที่ 20-21 ม.ค. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน จะนำทีมผู้บริหารลงพื้นที่อีอีซี จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาคนทำงานโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรม เพื่อการนำข้อมูลที่ได้รับไปต่อยอดในการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทำงานตอบสนองความต้องการในพื้นที่ต่อไป” อธิบดีกพร. กล่าว

 

ที่มา : www.oie.go.th