กรอ.โชว์ยอดจดประกอบ รง.4 เดือนกุมภาฯ เพิ่มอีกกว่า 350 โรงฯ

21Mar

กรอ.โชว์ยอดจดประกอบ รง.4 เดือนกุมภาฯ เพิ่มอีกกว่า 350 โรงฯ

                      "กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เผยยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงาน (รง.4) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 352 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 29,464.45 ล้านบาท โดยกรอ.ยังได้เก็บสถิติการขอใบอนุญาตประกอบและการขยายกิจการในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือน พ.ย. 60 ถึง ก.พ.61 พบว่ามีการจดประกอบและขยายกิจการทั้งสิ้น 1,601 โรงงาน มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 154,876.26 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา มีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 1.5 % ทนอกจากนี้ ในช่วงเดือน พ.ย. 2560   ก.พ. 2561 การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่ามีการเติบโตสูงขึ้น ถึง 44.83 % ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มูลค่าการลงทุน 48,031.83 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 22,731.84 ล้านบาท และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6,473.79 ล้านบาท
                       นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และการขยายกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า ทิศทางการเติบโตยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีจำนวนโรงงานที่ขอใบอนุญาตทั้งสิ้น 352 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ 29,464.45 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มที่มีการขอจดประกอบกิจการใหม่ 287 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 13,291.3 ล้านบาท กลุ่มขยายกิจการมีจำนวน 65 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 16,173.14 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมผลและเทียบข้อมูลการขอใบอนุญาตประกอบและขยายกิจการกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่ามีการเติบโตขึ้น ประมาณ 21.62 % ทั้งนี้ กรอ.ยังได้ติดตามผลการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และการขยายกิจการในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 60 ถึง ก.พ. 61 พบว่า มีการจดประกอบและขยายกิจการทั้งสิ้น 1,601 โรงงาน มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 154,876.26 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบการลงทุนกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ถือว่ามีการเติบโตขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1.5 % จากเดิมที่มีมูลค่าการลงทุน 152,587.14 ล้านบาท
                      นอกจากนี้ ในช่วงเดือน พ.ย. 2560 – ก.พ. 2561 ดังกล่าวนั้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่ามีการเติบโตสูงขึ้น ถึง 44.83 % โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวนรวม 80,540.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 55,609.10 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จำนวน 316 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 48,031.83 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จำนวน 38 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 22,731.84 ล้านบาท และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 53 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 6,473.79 ล้านบาท ซึ่งจากการเติบโตที่เกิดขึ้น ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานกว่า 36,554 คน เติบโตจากเดิม 35,147 คน ประมาณ 4 % นายมงคล กล่าวสรุป

ที่มา : www.oie.go.th