กนอ. เตรียมเปิดนิคมฯ สระแก้ว ธ.ค.61 เชื่อมธุรกิจขนส่งสินค้าและคลังสินค้าระหว่างประเทศสู่กัมพูชา-เวีย

26Mar

กนอ. เตรียมเปิดนิคมฯ สระแก้ว ธ.ค.61 เชื่อมธุรกิจขนส่งสินค้าและคลังสินค้าระหว่างประเทศสู่กัมพูชา-เวีย

                       นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงความคืบหน้าของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่พัฒนาแล้วเสร็จเป็นแห่งแรกว่า จะสามารถเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า อุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
                      "นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ยังมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นประตูฝั่งตะวันออกของไทยบนระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ หรือ Southern Economic Corridor (SEC) สามารถเชื่อมต่อสู่กัมพูชา ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง และนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณรองรับ รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อออกสู่ทะเลผ่านท่าเรือของเวียดนามได้ ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อธุรกิจขนส่งสินค้าและคลังสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างดี"นายวีรพงศ์ กล่าว
                       นอกจากนี้ กนอ.ได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ลานประชารัฐ บนพื้นที่ 3 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลป่าไร่ สามารถนำสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพดี มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่รู้จักนั้น ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าเต็มพื้นที่แล้ว และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ประกอบด้วยผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดสระแก้ว 17 ราย จำนวน 20 ยูนิต
                       ทั้งนี้ กนอ.ยังมีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการในลานประชารัฐด้วยการร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังaหวัดสระแก้ว 2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3)สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 4) ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ และ 5) เทศบาลตำบลป่าไร่ ในการผลักดันให้นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน อ.อรัญประเทศ และของจังหวัดสระแก้ว ด้วยทำเลของที่ตั้งที่อยู่ห่างชายแดนไทย – กัมพูชา เพียง 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศเพียง 4 กิโลเมตร โดยปัจจุบันมีชาวกัมพูชาผ่านแดนเข้ามาทำธุรกิจ และท่องเที่ยว เฉลี่ยมากกว่าวันละ 2,000 คน นอกจากนี้ กนอ.ยังจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การทำบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขายการตลาด การเสริมสร้างเครือข่าย อีกด้วย

 ที่มา : www.oie.go.th