สอท.หนุนใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า แจงพลังงานทดแทนไม่เสถียร

05Apr

สอท.หนุนใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า แจงพลังงานทดแทนไม่เสถียร

                       ส.อ.ท.ลั่นหนุนใช้ถ่าน หินผลิตไฟฟ้า ไม่สนับสนุนพลัง งานทดแทนเป็นเชื้อเพลิงหลัก แจงไม่เสถียร รองรับการผลิตภาตอุตสาหกรรมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ได้ นายเจน นำชัยศิริ ประ ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ เทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยในงานเสวนา "อนาคตพลังงานไฟฟ้าไทย ทำอย่างไร ถ้าไม่พึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหิน" ที่จัด โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ว่า ส่วนตัวยังไม่สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่าง เต็มที่ โดยเฉพาะจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์) สำหรับ การนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากในส่วนของการผลิตในโรงงานที่มีความต้องการใช้ ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง พลัง งานดังกล่าวยังไม่สามารถรอง รับได้ เนื่องจากไม่มีความเสถียร และมีความไม่แน่นอนสูง ถึงแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่กักเก็บพลัง งาน (เอนเนอร์ยี สตอเรจ) มาสำรองก็ตาม
                      "ยืนยันว่าประเทศไทยยังต้องการไฟฟ้าจากเชื้อ เพลิงหลัก (เบสท์โหลด) ประ มาณ 40-50% ทั้งนี้ ทางเลือก การใช้เชื้อเพลิงของประเทศ ไทยก็มีอยู่ไม่มาก หากไม่ใช้ถ่าน หิน ก็คงต้องมองถึงก๊าซธรรม ชาติที่ปัจจุบันมีสัดส่วนการพึ่ง พากว่า 65% แล้ว และ 1 ใน 3 ก็นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ที่นำเข้ามาก็เป็น แบบแห้ง ซึ่งไม่สามารถนำมา คัดแยกเป็นวัตถุดิบในอุตสาห กรรมปิโตรเคมีได้เหมือนที่ขุดเจาะในประเทศเอง" นายเจนกล่าว นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อดีตผู้ช่วย รมว.พลังงาน กล่าวว่า การใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟ ฟ้าเป็นทางเลือกที่อึดอัด แต่ก็เป็นเชื้อเพลิงหลักที่จะมาช่วยหากถ่านหินเกิดไม่ได้ แต่ปัจจุบันที่ไทยนำเข้ามาเยอะ ต่อไปก็คาด ว่าจะมีราคาสูงขึ้นกว่านี้ ซึ่งทาง รัฐบาลควรจะเร่งส่งเสริมให้มี การสำรวจและผลิตก๊าซธรรม ชาติในประเทศให้มากขึ้น ทั้งบนบกและในดินเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า.

ที่มา : www.oie.go.th