อุตฯเลิกขอสำเนาเอกสารใช้เครื่องอ่านบัตร'สมาร์ท การ์ด'แทน

09Apr

อุตฯเลิกขอสำเนาเอกสารใช้เครื่องอ่านบัตร'สมาร์ท การ์ด'แทน

                        นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางขับเคลื่อนประเทศ ทั้งส่วนราชการ ภาคธุรกิจ ประชาชน ด้วย เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการบูรณาการ การทำงานและมีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดระยะเวลาภายใน 6 เดือน ภาครัฐจะต้องไม่เรียกเอกสารจากประชาชนเมื่อต้องมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ ในส่วนของ กระทรวงฯการออกใบอนุมัติ/อนุญาต จัดตั้งโรงงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ในด้านต่างๆ ได้เตรียมให้บริการด้วยเครื่องอ่านบัตรสมาร์ท การ์ด หรือ Smart card Reader กว่า 270 แห่งของหน่วยงานภายใต้สังกัด อก. ทั่วประเทศ โดยผู้ที่จะเข้ามารับบริการต่างๆ ของ กระทรวง สามารถนำบัตรประชาชนแบบ smart card มาขอรับบริการ โดยไม่ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมา และยังเป็นการลดภาระการ ทำสำเนาเอกสาร ของประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ จะสามารถเริ่มให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นต้นไป พร้อมกันทั่วประเทศ
                        นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประธานคณะทำงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ การบริการภาครัฐกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ Big Data กล่าวว่า การนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาใช้เป็นการยกระดับการให้บริการ ไปสู่กระทรวงอุตสาหกรรม 4.0

ที่มา : www.oie.go.th