กรมโรงงานฯ เชื่อม 6 หน่วยงาน เตรียมเปิดระบบออนไลน์ยื่นคำขออนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว

09Apr

กรมโรงงานฯ เชื่อม 6 หน่วยงาน เตรียมเปิดระบบออนไลน์ยื่นคำขออนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว

                        นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีอุตสาหกรรม (กรอ.)เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมนำร่องเปิดระบบรับคำขออนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (Hazardous Substance Single Submission: HSSS) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดยมีบริการต่าง ๆ อาทิ คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย คำขออนุญาตในการผลิต นำเข้า ส่งออกวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม , กรมวิชาการเกษตร , กรมประมง , กรมปศุสัตว์ ,สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมธุรกิจพลังงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นคำขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายกับหน่วยงานเป้าหมาย ลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร การเดินทาง และค่าใช้จ่าย
                         ทั้งนี้ คาดว่าภายในสิ้นปี 2561 นี้ จะมีการนำร่องเปิดใช้ระบบดังกล่าวที่ กรอ. เป็นที่แรกอย่างเต็มรูปแบบ จากที่แบบเดิมต้องเดินทางมาดำเนินเรื่องเองที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในอนาคตระบบ HSSS จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลวัตถุอันตรายกว่า 1,500 รายการ และข้อมูลสารเคมีและทำเนียบสารเคมีอีกกว่า 10,000 รายการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและสาธารณชนได้รับความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวกับสารเคมีที่มีและใช้ในประเทศ ช่วยจัดลำดับความสำคัญและรูปแบบที่จะควบคุมสารเคมีได้อย่างเหมาะสม อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : www.oie.go.th