กยท.เผย 3 เดือนแรกปี 61 ลดปริมาณส่งออกยางภายใต้มาตรการ AETS ได้สูงกว่าเป้าหมาย

11Apr

กยท.เผย 3 เดือนแรกปี 61 ลดปริมาณส่งออกยางภายใต้มาตรการ AETS ได้สูงกว่าเป้าหมาย

                       นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค. มี.ค. 61 ปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทย ลดลง 274,056 ตัน เมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกยางเฉลี่ยปี 59 และ 60 ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากประเทศไทยได้ร่วมกับ 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ภายใต้มาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพารา (AETS) โดยร่วมกำหนดโควตาการส่งออกยางพาราทั้ง 3 ประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
                       ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องรับผิดชอบการลดปริมาณการส่งออกยาง 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม จำนวน 234,810 ตัน ซึ่งประเทศไทยสามารถลดปริมาณการส่งออกยางทั้ง 3 ชนิดได้มากกว่าเป้าที่กำหนดไว้ ตามข้อมูลใบผ่านด่านของกรมวิชาการเกษตร "ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 โดยต้องรับผิดชอบการลดปริมาณการส่งออกยาง 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม จำนวน 234,810 ตัน ซึ่งประเทศไทยสามารถลดปริมาณการส่งออกยางทั้ง 3 ชนิดได้มากกว่าเป้าที่กำหนดไว้ ตามข้อมูลใบผ่านด่านของกรมวิชาการเกษตร พบว่า สามารถลดการส่งออกยางได้ถึง 274,056 ตัน" รองผู้ว่าการ กยท. กล่าว

 ที่มา : www.oie.go.th