UPSชี้ตลาดค้าออนไลน์โตต่อไทยซื้อขายแตะอันดับ2อาเซียน

19Apr

UPSชี้ตลาดค้าออนไลน์โตต่อไทยซื้อขายแตะอันดับ2อาเซียน

                       นายรัสเซล รี้ด กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน ตลาดอีคอมเมิร์ซ หรือตลาดพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ของไทยมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 22% ต่อปีต่อเนื่องจนถึงปี 2563  โดยอุตสาหกรรมค้าปลีกออนไลน์ของไทย มีความโดดเด่น ด้วยธุรกิจขนาดเล็กและกลาง จำนวนมากที่อาศัยกลยุทธ์การตลาดบนแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย ทั้ง LINE, Facebook และ Instagramสำหรับยูพีเอส เอง ในฐานะบริษัทโลจิสติกส์ มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้ประสบความสำเร็จด้วยโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์อันหลากหลายที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งสินค้าและรับคืนสินค้า พร้อมทั้งช่วยเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การค้าปลีกแบบไร้รอยต่อ
                      นายซิลวี แวน เดน เคอร์คอฟ รองประธานฝ่ายการตลาด ยูพีเอส เอเชีย แปซิฟิก เปิดเผยผลการศึกษา UPS Pulse of the Online Shoppe rTว่า ขณะที่นักช็อปในเอเชียหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงส่งผลให้ความต้องการด้านบริการ จัดส่งฟรี การส่งที่รวดเร็ว และนโยบายการรับคืนสินค้าที่ให้ความสะดวกกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
                      นอกจากนี้พบว่า พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนได้แพร่หลายมากขึ้นในหมู่นักช็อปในเอเชีย โดยการสั่งซื้อผ่านสมาร์ทโฟนเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นได้จาก 77% ของนักช็อปทำการสั่งสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน (สัดส่วนที่สูงสุดจากทั่วโลก) เพิ่มขึ้นจาก 55% ในปี 2558 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้สมาร์ทโฟน ชาวอเมริกัน พบว่ามีเพียง 48% เท่านั้นที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

ที่มา : www.oie.go.th