จ่อสร้างศูนย์ทดสอบยางล้อ สมอ.ได้ตัวบริษัทผู้รับเหมาเฟส 1

19Apr

จ่อสร้างศูนย์ทดสอบยางล้อ สมอ.ได้ตัวบริษัทผู้รับเหมาเฟส 1

                       นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการศูนย์ทดสอบยางล้อแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ล่าสุดได้คัดเลือกและลงนามว่าจ้างผู้ก่อสร้างศูนย์ ทดสอบฯ ระยะที่ 1 ในส่วนของสนามทดสอบ ยางล้อแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือกคือ บริษัท ไทยนิปปอน การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น หลังจากนี้จะต้องดำเนินการก่อสร้างสนามเพื่อทดสอบยางล้อประเภท R 117 และยางล้อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม สำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด มอก.2721-2560 สำหรับศูนย์ทดสอบฯ ระยะที่ 1 มูลค่าการลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสนามสำหรับทดสอบยางล้อ และส่วนที่เป็นอาคารสำนักงาน โดยส่วนที่เป็นอาคารสำนักงานนั้นยังอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ก่อสร้าง โดยจะมีการเปิดซองประมูลในเดือน เมษายนนี้
                       "บริษัทที่ได้รับเลือกมานี้ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสนามทดสอบ ซึ่งก็เคยสร้างสนามทดสอบยางล้อให้กับบริษัทยางล้อของญี่ปุ่น ส่วนความคืบหน้าด้านต่างๆ หลังจากนี้คาดว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะล่าช้าไปประมาณ 3 เดือน เนื่องจากติดเรื่องขั้นตอนที่ต้องทำให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แต่เมื่อได้ ผู้ก่อสร้างแล้วก็เตรียมวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างเร็วๆ นี้" นายณัฐพล กล่าว
                        ทั้งนี้ สมอ.ยังเดินหน้าออกแบบศูนย์ทดสอบฯ ระยะที่ 2 ควบคู่กับการก่อสร้างระยะที่ 1 โดยจะมีการว่าจ้างผู้ออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง และจะคัดเลือกผู้รับเหมาให้ได้ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ศูนย์ทดสอบฯมีการวางแผนไว้ 3 ระยะ โดยระยะที่ 3 ตั้งเป้าก่อสร้างเพื่อทดสอบยางชนิดพิเศษที่มีความเฉพาะทาง เช่น รถที่ใช้ในงานเฉพาะด้าน งานเกษตรกรรม ยางล้อเครื่องบิน และส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน แต่ยอมรับว่าระยะที่ 3 ต้องขออนุมัติ งบประมาณอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนนักว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 

ที่มา : www.oie.go.th