Narada คว้าตำแหน่งสุดยอดในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงาน

19Apr

Narada คว้าตำแหน่งสุดยอดในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงาน

                        กลุ่มพันธมิตร CNESA (China Energy Storage Alliance) ได้เผยแพร่รายงาน "Energy Storage Industry Research White Paper 2018" ระบุว่ากำลังการผลิตติดตั้งและสเกลพลังงานในโครงการต่าง ๆ ที่ Narada ดำเนินการนั้น ติดอันดับที่ 3 ของโลกในการจัดอันดับโครงการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี และอันดับที่ 5 ของโลกในแง่ของสเกลพลังงานไฟฟ้า
                       Narada ครองอันดับหนึ่งในด้านกำลังการผลิตติดตั้ง สเกลพลังงานไฟฟ้า และสเกลพลังงานในโครงการจัดเก็บพลังงานโครงการใหม่ ๆ ในประเทศจีนในปี 2560 ส่งผลให้บริษัทกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมีและผู้ให้บริการระบบรายงานฉบับนี้จัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำเสนอข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการจัดเก็บพลังงาน ตลาด เจ้าของโรงงาน เทคโนโลยี และนโยบายทั่วโลก พร้อมทั้งยังมีการคาดการณ์เทรนด์การพัฒนาสำหรับตลาดการจัดเก็บพลังงานทั้งในและต่างประเทศการจัดเก็บพลังงานและโครงสร้างพลังงานกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ สืบเนื่องจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทั่วโลก โดยการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ยังคงเปิดกว้างสำหรับการพัฒนาในขอบข่ายที่กว้างขวาง Narada ชี้ให้เห็นว่า การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมีของบริษัทนั้นเติบโตเต็มที่ในด้านขนาด ความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นการนำระบบที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยมาอย่างยาวนานมาใช้ในสเกลใหญ่ โดย ณ สิ้นปี 2017 ปริมาณการจัดเก็บพลังงานที่อยู่ภายใต้สัญญาของ Narada ทะลุ 2000MWh และมีสเกลการปฏิบัติงานเกิน 300MHw ทำให้ Narada เป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบจัดเก็บพลังงานระดับโลกในช่วงสองปีที่ผ่านมา Narada ได้เป็นผู้นำการปฏิวัติอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ และผลักดันจีนให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทเชิงรุกที่สุดในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานการลงทุนในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานนั้น คาดว่าจะปรับตัวขึ้นแตะล้านล้านหยวนในทศวรรษหน้า ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานขยายตัวขึ้น และการเติบโตของตลาดจะมีมูลค่าเกินหนึ่งแสนล้านหยวนในอีกห้าปีข้างหน้า
                       ปัจจุบัน Narada ดำเนินธุรกิจครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และจะเดินหน้าคิดค้นต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มความได้เปรียบด้านต้นทุน และส่งเสริมการขยายโครงการให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการแห่งอนาคต


ที่มา : www.oie.go.th